Servicerapporten en credits

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits > Credits verkopen en verbruiken >

Servicerapporten en credits

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien in de parameters actief staat dat credits in servicerapporten wordt gebruikt, zal bij de ingave van de klant nagekeken worden of er een credit in gebruik is.  zo ja, wordt men daar eventueel voor gewaarschuwd.

 

Afhankelijk van de parameter, krijgt u ook hier een waarschuwing voor openstaande credits.

 

Bij ingave in het tabje 'leveren', wordt telkens per artikel nagekeken of het over een credits-artikel gaat.

Indien het over een credits klant gaat, en een credits artikel wordt toegevoegd, zal, juist zoals bij de andere documenten, het systeem gevolgd worden van de credits.

In het tabje leveren zien we in de lijst automatisch twee bijkomende kolommen: de kolom waarin aangeduid staat dat er credits gebruikt zijn om de regel af te boeken, en de kolom met het aantal in rekening gebrachte credits.

 

Bij het aanmaken van een regel wordt steeds gecontroleerd of er voldoende credits zijn. Zo ja, dan wordt automatisch het gebruik van credits geactiveerd.  Indien er geen voldoende credits zijn, wordt automatisch de normale verrekening van credits gebruikt.

 

Bij het wijzigen van een regel kan men deze wisselen naar normaal gebruik, ipv credits.  Ook in ded omgekeerde richting kan er gewerkt worden.

 

Bovendien zal automatisch het 'garantietype' op 'onderhoudscontract' gezet.

 

Men kan een servicerapport onmogelijk bewaren, indien er geen voldoende credits meer zijn.  

 

Protip

Als men onvoldoende credits heeft, dan kan men in DBFACTw onmiddellijk de klant verwittigen en een nieuwe factuur of levering opmaken. DBFACTw zal bij het opnieuw proberen te bewaren rekening houden met deze bijkomende credits

 

 

 

 

Voorbeeld