Credits

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer >

Credits

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Doel van de Creditsmodule

 

De Creditsmodule heeft als doel een administratie op touw te zetten om credits op te volgen.

Credits worden verkocht en staan in verhouding tot een bepaalde waarde.

Deze credits kunnen via diverse acties, diverse soorten dienstverlening 'verbruikt' worden.

 

 

Wat doet nu deze module?

 

U verkoopt aan uw klanten credits, punten, vouchers, eventueel aan een gereduceerde prijs, zodat deze gaandeweg verbruikt worden volgens de diensten die de klanten aanvragen.

 

Door een verkoopdocument aan te maken, worden automatisch credits gereserveerd voor de klant. Deze "portefeuille van credits" is te allen tijde opvraagbaar.

De door de klant aangekochte credits worden  door u verrekend (zeg maar: verbruikt) via de factuur, leveringsbon of kasverkoop, een servicerapport, de helpdesk module of het evenementbeheer.  Ook manueel kan men een verbruik van credits registreren.

 

 

Verschillende types credits

 

U kunt meerdere credittypes definiëren. De reden daarvoor is tweeërlei:

- ofwel wenst u apart bij te houden waar u 'verbruik' van wenst te registreren

- ofwel hebben ze een substantieel verschillende waarde

 

U definieert de verschillende credits door via de credits type werklijst deze items toe te voegen.

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn bv. :

 

De verrekening van credits als uren voor techniekers

kopies (ticks in een copycenter)

vouchers voor opleidingen

tickets voor probleemoplossing

 

 

Voordelen van de Creditsmodule

 

Vereenvoudigde administratie

De gebruiker zelf kan heel makkelijk registreren welke actie genomen is.  Daarnaast moet die zich niets aantrekken of hij/zij nu met credits werkt of niet, aangezien dit per klant wordt bepaald.

De registratie blijft daarom hetzelfde, of het nu over een klant met of zonder credits gaat.

Eenvoudige facturatie

Het aantal facturen zal drastisch verminderen, gezien de acties zelf niet meer (afzonderlijk) gefactureerd worden.

Voor de klant is het boekhoudkundig ook een pak eenvoudiger. Ook hier worden immers veel minder facturen geregistreerd.

Financiële voordelen

Aangezien credits meestal op voorhand worden gefactureerd, is er slechts één factuur op te volgen

Duidelijke rapportage

Via dit systeem wordt de klant op de hoogte gebracht waarvoor de credits opgebruikt zijn. Deze rapportage kan periodiek gebeuren (wekelijks, maandelijks, trimestrieel).

Budgetteringsbegeleiding

Aangezien het aantal credits kan overeenkomen met een bepaalde bedrag, is het zeer interessant voor een klant om op jaarbasis te kunnen evalueren wat zijn budget zal zijn. Deze evolutie wordt besproken met de vertegenwoordiger / verkoper, en vormt aldus een interessante basis ter bespreking van de mogelijke toekomstige problemen.

Uniformiteit

Intern hebben de techniekers of support mensen geen enkele voeling met de facturatie nodig. Zij bepalen immers adhv hun taken hoeveel 'credits' zij verbruikt hebben.

Economische opvolging

Aangezien credits als een soort 'voorschot' beschouwd wordt, kan men maandelijks de gefactureerde omzet gaan 'actualiseren' of omgekeerd, juist in resultaat brengen.

Zo bekomt men dat het resultaat maandelijks opgevolgd kan worden, zonder dat een vertekend beeld ontstaat in maanden waar veel credits gefactureerd zijn ten opzichte van maanden waar bijna alleen verbruikt werd.