Basisprincipe werking Creditsmodule

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits >

Basisprincipe werking Creditsmodule

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aangezien we als voordeel zeker niet willen verliezen dat er zowel klanten met of zonder credits zijn, zorgen we er voor dat dezelfde artikelen gebruikt worden. Het is pas als men dit artikel op een document registreert, dat nagekeken wordt of de klant waarvoor de registratie gebeurt, credits actief heeft of niet.

 

Indien deze klant credits actief heeft, zal het registreren van een 'credits verbruikartikel' automatisch met prijs 0 gebeuren, en wordt automatisch het aantal credits in mindering gebracht voor deze klant, voor het betreffende credits type.

Indien hetzelfde artikel verkocht wordt aan een gewone, niet-credits klant, dan wordt het gewone prijs en kortingsberekeningssysteem gebruikt.

 

Zie verder voor uitleg over hoe credits ingesteld worden op het artikel.