Creatie mutatie

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Kasboek >

Creatie mutatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze functie voorziet in de ingave van het kasboek.

 

Klungelalarm

Indien u gebruik maakt van het commerciëel beheer, heeft u deze functie normaal niet nodig. Immers, vanuit het commerciëel beheer wordt het kasboek netjes automatisch bijgewerkt.

 

 

Protip

Om rechtstreekse boekingen in de diverse kasboeken te kunnen boeken, dient Recht 218 aangevinkt te zijn, anders kunnen er geen manuele boekingen gebeuren door de gebruiker. Standaard staat dit recht uit, dit om fouten te vermijden.

 

Eigenlijk is het ingeven van een kasmutatie identiek als het ingeven van een bankmutatie, op enkele verschillen na :

 

-Diverse betalingen, Inlezen domiciliëring, Inkomende cheques en Inlezen betalingen zijn weggelaten.
-Wat er wel bij gekomen is, is de payout functie. Deze dient om de payouts die werden ingegeven in kasverkopen op te roepen en af te punten.

 

De ingave verloopt identiek als bij de bankmutaties, behalve dat er geen kalenderjaar wordt ingegeven. Er is ook geen mogelijkheid om een nummer in te geven. DBFACT houdt zelf volledig automatisch de nummering bij. Bij definitieve centralisatie worden de kassastukken per dag samen genomen en definitief genummerd als 1 stuk per dag. Dit laat toe om niet-chronologisch te werken. Begin en eindsaldo worden ook niet ingegeven, daar het de bedoeling is om elke mutatie onmiddellijk in te geven. Daarenboven kan geen juist saldo worden berekend zolang de kasverkopen niet zijn afgesloten.