Creatie via "Drag and Drop"

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Helpdeskmodule > Helpdeskcase-scherm >

Creatie via "Drag and Drop"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om heel snel via e-mail binnengekomen meldingen te kunnen registreren in een helpdesk case is het "Drag and Drop"-systeem ontworpen.

Dit systeem zorgt ervoor dat u via het slepen van de binnengekomen e-mail naar de werklijstgrid OF naar een lege plaats in de helpdesk case-form (standaard registratie scherm) een case kunt aanmaken die door het systeem al wordt ingevuld met de uit de e-mail opgehaalde gegevens als bijv.:

 

- het e-mailadres van de relatie(contactpersoon)

- het onderwerp

- de body van de e-mail

 

Indien een e-mailadres / contactpersoon niet kan worden gevonden/herkend in het systeem zal een scherm worden getoond waarin u manueel te betreffende relatie kunt ingeven. Eens dit is gedaan zal de contactpersoon met zijn/haar e-mailadres niet alleen worden geselecteerd in de helpdesk case maar ook direct worden aangemaakt bij de contactpersonen in de relatiefiche. Wordt het aanmaken van de contactpersoon met zijn/haar e-mailadres geannuleerd, dan wordt de helpdesk case gemaakt zonder relatie/contactpersoon gegevens.

 

Voor de controle op het bestaan van de contactpersoon wordt gezocht in de relatie en contactpersonen. Wordt de contactpersoon met zijn/haar e-mailadres op meerdere plaatsen gevonden, dan zal u een scherm worden getoond waarin u zelf de juiste keuze dient te maken.

 

Protip

Wanneer  bij het slepen een scherm verschijnt inzake de selectie van de contactpersoon is naast het overzicht van het resultaat een extra signalering voorzien voor Hoofdcontactpersonen (blauwe regels) en contactpersonen van een geblokkeerde relatie (rode regels).

 

Meerdere e-mails tegelijkertijd slepen in de werklijst is om security redenen niet mogelijk.

 

De in een helpdesk case gesleepte e-mail wordt tevens direct als een kopie gekoppeld bij de documenten.

De originele e-mail wordt nu voorzien in de onderwerpsregel van het helpdesk case nummer (vooraan toegevoegd). Uw onderwerpsregel gaat er nu als volgt uitzien: xxxxx / bestaande onderwerpstekst. Op deze manier kan wanneer u de gelogde berichten archiveerd aan de hand van het helpdesk case nummer een snelle selectie worden gemaakt en de originele berichtgeving worden gevonden.

 

In de helpdeskcase zal de status (na het slepen van een email ter registratie) default op de status 'Toegewezen' worden geplaatst. Via helpkey 960318 direct-menu 4 kan dit worden uitgezet. Ook het Medium worden gezet op E-mail.

 

Protip

Bij het slepen van e-mails, bestanden (ook MSG bestanden) zullen ook deze worden gekoppeld (rekening houdend met de actieve instellingen betreffende archivering). Na het koppelen wordt de actie bij de opvolgingsregels als toevoeging gelogd. Door te dubbelklikken op de regel wordt het gekoppelde bestand geopend op voorwaarde dat de bestandsextensie ervan op de pc is gekend.