Creatie lot

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Lotnummerbeheer >

Creatie lot

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u snel een lot creëren, met alle gewenste informatie.

 

 

 

U geeft de leverancier in, en kunt snel lotnumers ingeven, en eventueel lot nummers van de leverancier.

 

Artikel

het artikel waar het te creëren lot op slaat

Leverancier

de leverancier aan wie het lot zal toegewezen zijn. Aangezien dit scherm meestal gebruikt wordt op het moment van de receptie van de goederen, zal DBFACTw automatisch de leverancier wensen te gebruiken van de receptiebon

Lotnummer

Een eigen te maken lot nummer dat als identificatie dient. Dit kan bv. een combinatie zijn van een aantal letters, die verwijzen naar de leverancier, en dan een (intern) volgnummer.

Lotnr. leverancier

de identificatie dat door de leverancier aan het lot wordt gegeven.

Geldig tot

Het lot is bederfbaar, en vandaar dat er een geldigheidsdatum op ingegeven kan worden.