Copagro XML

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Copagro XML

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aan de commercieel afgevaardigde van deze firma kan u uw login en paswoord vragen zodanig dat u ook deze functionaliteit kan gaan gebruiken in DBFACTw.