Conversie prijzenmatrix

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Conversie >

Conversie prijzenmatrix

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aangezien bij een bestand dossier misschien heel wat zaken ingevoerd zijn in standaard kortingen of persoonlijke kortingen of staffels, wordt in verregaande mate deze zaken omgevormd tot nieuwe regels die in gebruik kunnen genomen worden.

 

 

 

Relatie kortingen

 

Men kan via de 'persoonlijke kortingen' voor een groep, een groep én een soort (samen) of voor een individueel artikel, een korting instellen. Er wordt in dit geval verschillende regels aangemaakt

Relatie artikel korting: de kortingen die een relatie heeft op één bepaalde artikel worden hier ingevoegd. Als er geen dergelijke artikelen gevonden worden, is de regel ook niet aangemaakt.

Relatie artikel prijzen: idem als de vorige regel, maar hier worden de persoonlijke prijzen van de relatie weerhouden voor deze artikelen

Relatie groep korting: via deze regel vindt men de kortingen van de groepen terug

Relatie groep soort korting : idem, maar dan voor de groep én soort combinaties

 

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de geldigheidsdatums van deze regels. Aangezien iedere korting of prijs individueel zijn geldigheidsdatums heeft, zijn deze terug te vinden in de items van de regels.

Al deze regels worden in een zelfde 'groepnummer' ondergebracht. Per groep wordt steeds naar het kleinste volgnummer gekeken, dat wordt eerst geëvalueerd, en als dat teruggevonden is, stopt men met het 'zoeken in dezelfde groep'.  Daarom worden deze vier regels aangemaakt in de volgorde: artikel korting / artikel prijs / groep soort korting / groep korting.

 

Standaard korting

 

In standaard DBFACTw bestaat de mogelijkheid om een standaardkortingsfiche te converteren. Deze bestaat uit 120 mogelijke kortingen terug te vinden op een aparte fiche.

De standaard 'kortingsfiche' bestaat nog als een item op de relatiefiche. Op die manier kan men verwijzen in de items naar deze regels. De achterliggende regels zijn echter niet meer van belang, aangezien deze terug worden gevonden in de prijzenregels.

 

Als conclusie kunnen we stellen dat de standaard kortingsfiche vervangen wordt door een 'relatie kortingsgroep'.  Deze kan makkelijk ingesteld worden in de relatiefiche, en aldus verder gebruikt.

 

Hier worden drie regels aangemaakt, waarbij telkens het 'nummer' van de standaardkorting gebruikt wordt:

Standaard korting per artikel: per standaard korting en artikel wordt de korting geregistreerd

Standaard korting per groep en soort

Standaard kortnig per groep

 

De drie regels worden aangemaakt als er items voor deze regels aanwezig zijn. Ze staan alle drie in dezelfde 'regel-groep', zodat, als een artikel wordt teruggevonden in de eerste regel, de volgende twee (groep en soort, groep alleen), niet meer worden uitgevoerd.

 

Opmerkingen: sommige gebruikers maakten al twee standaardkortingsfiches mogelijk op de relatie. Beide worden apart geconverteerd. Aangezien met de prijzenmatrix de beperking van 120 volledig weggevallen is, kunt u beter beide fiches samenbrengen.

 

 

Staffelkorting en staffelprijzen

 

Zeker gebruikers die een uitgebreid systeem van staffelkortingen en staffelprijzen hebben voorzien, zijn ongetwijfeld op een sterk stijgende administratieve inefficiëntie opgelopen. De prijzenmatrix is hier een zeer gedroomde tool voor. Immers, Deze worden geconverteerd naar de nodige regels met items, die op zich veel makkelijker op te volgen en te hanteren zijn.

Hoe aantallen en verpakkingen gebruikt worden, staat meer in detail beschreven op een andere plaats.

Het aanpassen kan globaal, het 'voorbereiden' voor de nieuwe waarden van items is mogelijk en tenslotte kan men zelfde nieuwe waarden gaan importeren en persoonlijke prijslijsten in de toekomst voor klanten gaan voorzien.

 

De staffels worden allemaal overlopen om de diverse regels aan te maken. Grosso modo zijn er enkele regels gemaakt:

Staffelprijzen:

Staffelkortingen

Staffelprijzen met valuta

 

Beide zijn steeds per artikel. Daarbij wordt gekeken of de prijzen of de kortingen ingevuld zijn om te zien of deze netjes geconverteerd kunnen worden.

 

Relatie staffels

 

In dossiers waar men per klant per artikel diverse staffels beheert, ervaart men enerzijds deze fantastische flexibiliteit. De keerzijde van deze medaille is ongetwijfeld de moeilijkheid in het bijhouden en wijzigen van deze gegevens.

Zo niet meer met de prijzenmatrix.

Alle bestaande relatie staffels worden overlopen, en er wordt een conversie gemaakt van de staffels (zie opmerkingen: ook hier geldt dat de conversie gebeurt vanaf een bepaalde waarde).

De regel wordt aangemaakt voor een relatie, een artikel, een aantal en dan de prijs en/of korting (aparte regels).

 

Het kon ook voorkomen dat er regels in vreemde munt werden aangemaakt. In dat geval is het de munt van de relatiefiche die overgenomen wordt om als basis te dienen voor de eenheidsprijs die gebruikt moet worden.

 

 

Relatie 'gebruik maken van relatie'

 

Redelijk wat klanten maken gebruik van het principe 'gebruik maken van relatie'. Dit willen we kunnen uitschakelen, en wordt daarom geconverteerd naar het eerste vrije numeriek veld in de relatiefiche.

De waarde daarvan wordt hierin ingevuld, en de waarden worden geconverteerd.

 

Tip: indien hier niet te veel relaties in gebruik zijn genomen, is het beter om met relatiegroepen te werken. Deze zijn makkelijker te hanteren op de relatiefiche en zijn ook te koppelen aan een omschrijving.   Zie de opmerking over 'relatiegroepen'.

 

 

Algemene kortingen

 

Deze regel kan heel makkelijk geconverteerd worden, en staat 'onderaan' de lijst. De regel bevat immers slechts dimensies relatie en korting. De relatietabel wordt gescand en als een korting ingevuld is, zal dit automatisch overgenomen worden. Als de waarde leeg is, wordt vanzelfsprekend geen matrix item in de regel aangemaakt.

 

 

Prioriteiten

 

De volgorde van conversie zorgt in grote mate dat dezelfde methodiek als het oude systeem gehanteerd kan worden. Finetuning is echter nodig.

 

 

Klungelalarm

Ga er niet van uit dat met een vinkje 'conversie' uw volledig dossier klakkeloos geconverteerd is naar de prijzenmatrix. U moet na de conversie de regels overlopen, en zien via de simulatie of de werking naar behoren is. zie daarvoor de opmerking