Conversie multistock naar WMS

Navigation:  »No topics above this level«

Conversie multistock naar WMS

Return to chapter overview

U gebruikt multistock in het bestaande bestaande dossier.  We gaan er van uit, gezien het concept van multistock, dat u dit gebruikt om de voorraad van de verschillende magazijnen bij te houden.

 

 

Bij de conversie wordt in WMS automatisch

een totale stock plaats aangemaakt

voor iedere bestaande multistock locatie, een magazijn aangemaakt

gecontroleerd of er ooit multistock locaties verwijderd zijn. Deze worden ook automatisch aangemaakt (maar om niet-actief geplaatst)

de stock per artikel overgezet naar de verschillende magazijnen

De toewijzingen naar de magazijnen automatisch overgezet

indien geen locatie (i.e. dus magazijn) gekend is, gaat men automatisch van het eerste magazijn uit.

de negatieve stock omgezet naar lege stock (zie ook conversielogboek)

alle documenten worden overlopen en gecontroleerd op integriteit

de toewijzingen worden geconverteerd naar het nieuwe toewijzingssysteem.

 

 

 

Opmerkingen

 

Multistock staat nagenoeg altijd ingetesteld met vaste multistock locaties.  "Variabele multistock" wordt op dezelfde manier geconverteerd. In dit geval moet u zeker een test conversie uitvoeren.

 

 

Wat zijn mogelijke oorzaken van verschillen in stockconversie?

 

Er zijn verschillende redenen waarom stockbeheer van vroeger tot verschillen konden leiden. Aangezien we de uitgebreide controles ingebouwd hebben, ten einde stockbeheer sluitend te laten gebeuren, worden de 'conversiecorrecties' toegevoegd.

 

Enkele redenen voor verschillen zijn:

 

Vroeger was het mogelijk in stockbeheer om een artikel met stockbeheer aan te zetten of weer uit te schakelen. Bij het uitschakelen werden geen stockwijzigingen meer doorgevoerd. In het nieuwe systeem kan men een artikel onder stockbeheer onmogelijk nog uitschakelen. Het artikel kan wel op 'historiek' gezet worden, en een apart artikel kan dan bijgemaakt worden waar stockbeheer niet actief op staat.

 

In het oude stockbeheer kon men het ene artikel op multistock zetten, een ander op monostock. Dit leidde tot verwarring. Ook hier waren er daardoor verschillen in transacties te ontdekken. Ook dit is opgevangen door een sluitende controle. Alle artikelen komen 'automatisch' op multistock te staan.

 

Problemen op het netwerk: een transactie die vroeger door netwerk of serverproblemen niet volledig was geregistreerd, wordt gecontroleerd op verschillen. Deze werden grotendeels opgevangen, maar soms konden er nog verschillen zijn.

 

Artikelen werden soms ten onrechte op 'historiek' geplaatst, of zelfs op 'verwijderd' gezet. Vanaf dan werden ook geen stock verwerkingen meer voor het artikel bijgewerkt. In een latere versie werd dit aangepast, dat een artikel alléén slechts op historiek kon geplaatst worden als geen lopende bewerkingen nog bezig waren, d.w.z. dat er geen stock meer was en/of dat er geen backorders meer lopend waren.

 

 

Protip conversie

Aangezien de conversie redelijk wat tijd in beslag kan nemen, is het zeker interessant om vooraf het dossier te verkleinen. Door gebruik te maken van de optie 'boekjaar uitvegen', kunnen heel wat documenten uitgeveegd worden, zodat de conversietijd drastisch ingekort kan worden.

Protip 2

Via de optie "stockherstel", kunt u uw artikelbestand nog beter instellen. Een aantal typische fouten uit het verleden (bv. uitvegen artikelen waar nog voorraad op zit), worden daar aan het licht gebracht, en kunnen zelfs automatisch gecorrigeerd worden.