Conversie monostock naar WMS

Navigation:  »No topics above this level«

Conversie monostock naar WMS

Return to chapter overview

Met monostock bedoelen we een bestaand dossier waar noch multistock of dynamische stock op geactiveerd is. Per artikel kan men aanvinken of men voorraadbeheer wenst of niet. (op artikelfiche =stockcontrole)

 

Op een artikelfiche kan men bovendien een stockplaats invullen, als een tekstveldje.

 

Bij de conversie wordt in WMS automatisch

een 'totale stock' aangemaakt

één magazijn (met code MAG) aangemaakt

gecontroleerd of er artikelen zijn met negatieve stock. Deze worden op nul gezet (aangezien WMS dit niet toelaat). U krijgt hierover trouwens een conversie logboekje, zodat u de artikelen nog kunt overlopen.

nagekeken of u artikel locaties op de artikelfiches hebt ingevuld. Indien dit zo is, dan wordt de vraag gesteld of deze ook geconverteerd moeten worden.  Indien u antwoordt dat dit niét geconverteerd moet worden, dan blijft de informatie op de artikelfiche 'informatief' behouden. Indien u echter antwoordt dat u deze locaties wél geconverteerd wenst te zien, dan worden deze automatisch omgevormd naar locaties als onderdeel van magazijn 'MAG'.

de stock overgezet naar het magazijn, of, als u de conversie gevraagd heeft van de artikel locaties, de stock op de diverse locaties geplaatst.

nagekeken welke toewijzingen er zijn, en deze worden eveneens als toewijzing verder behouden.

ook uw minimum en nominale stock wordt overgezet naar de minimum en nominale stock op totale stock niveau.

 

Protip

WMS vraagt voor gebruikers een aanpassing. Daarom is het goed om uw bestaand dossier te kopiëren. Gebruik daarvoor de naam FIRMA_WMS. In dit dossier activeert u de WMS, zodat u in uw bestaand dossier alle administratieve stappen eens kunt overlopen.

Een absolute aanrader:

- om na te zien hoe alles geconverteerd wordt

- om dit dossier ook te gebruiken voor de opleiding van de gebruikers.