Conversie dynamische stock naar WMS

Navigation:  »No topics above this level«

Conversie dynamische stock naar WMS

Return to chapter overview

Uw bestaand dossier bevat reeds dynamische stock. U heeft heel wat artikel locaties, en in bepaalde van deze locaties bevindt zich stock van één of meerdere artikelen.

 

 

Bij de conversie wordt in WMS automatisch

een totale stock plaats aangemaakt

één magazijn gemaakt als onderdeel van de totale stock (met als code MAG)

alle locaties omgevormd naar locaties die onderdeel zijn van het magazijn.

de stock per artikel overgezet naar de verschillende onderliggende locaties

de bestellingen automatisch ondergebracht onder het magazijn "MAG"

de negatieve stock omgezet naar lege stock (zie ook conversielogboek)

alle documenten worden overlopen en gecontroleerd op integriteit

 

 

Klungelalarm

In het oude stockbeheer kon men stockbeheer aan of uitzetten. Aangezien dit nu niet meer mogelijk is, zal DBFACTw de nodige correcties doorvoeren op het einde van de conversie, zodat het dossier na conversie dezelfde stocksituatie weergeeft als voordien.