Controle Intrastat gegevens

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Intrastat >

Controle Intrastat gegevens

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie wordt een lijst bekomen van de documenten met een EG BTW-stelsel waarvoor geen intrastat gegevens ingegeven werden. Dit kan normaal zijn in de mate dat de documenten niet over goederen gaan, maar over diensten bijvoorbeeld.