Contractenmodule

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer >

Contractenmodule

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze module dient als basis voor het beheren van de contracten, de commitments, de verbintenissen naar de klanten toe.

 

Een definitie:

Uitbreiding op het commercieel beheer, dat de registratie, opvolging en afsluiting van de verbintenissen met de klant mogelijk maakt, al dan niet gekoppeld aan een bepaald toestel (unit). Deze module laat bovendien toch de rendabiliteit van een contract en/of een unit op te volgen