Contract selectie

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Contractenmodule > Contract werklijst >

Contract selectie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kan u heel uitgebreide selectie maken omtrent de contracten

 

 

Type contract

Selectie op typen contract (instelbaar via filebeheer)

Verhuur

Selectie op heeft verhuur en type verhuur (korte of lange termijn)

Contract service

Selectie op service : In te stellen via statusbeheer (direct menu : 660)

Contract garantie

Selectie op garantie : In te stellen via statusbeheer (direct menu : 660)

Contract support

Selectie op support : In te stellen via statusbeheer (direct menu : 660)

Status

Keuze box voor de statussen + status keuze tussen in uitvoering en afgewerkt

Lopend

Selectie ja/nee op het nog lopende zijn van het contract

Start datum

Datum selectie op start van het contract

Verw. Einddatum

Verwachte einddatum selector

Effect. Einddatum

Selectie op effectieve einddatum

Relatie

Selectie op relatie

Unit

Selectie op unit

KTV - Tariefplan

Selectie op keuzemogelijkheid tariefplan

KTV - Gefactureerd

Korte termijn verhuur reeds gefactureerd ?

LTV - Lopend

Selecite op de lange termijn verhuur of deze lopend is.