Consignatie

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer >

Consignatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze module neemt het beheer van de goederen die bij uw klanten in consignatie staan voor zijn rekening. Aan de hand van een consignatiedocument worden de goederen uit voorraad gehaald én in een consignatievoorraad geplaatst. Als gebruiker van DBFACTw heeft u de mogelijkheid een limiet te stellen aan de consignatieperiode en kunnen de goederen automatisch worden gefactureerd.

Aan de hand van werklijsten en allerlei extra controles kunnen goederen niet zomaar eindeloos in consignatie blijven staan bij uw klanten en kan u eventueel worden verwittigd via het actiebeheer in DBFACTw dat een artikel te lang bij een klant blijft staan zonder dat daar een facturatie voor gebeurd.