Collectief factureren

Navigation:  Facturen en Creditnota's >

Collectief factureren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie groepeert u een aantal leveringsbonen en servicerapporten naar één factuur. Zo ontvangt de klant één document, dat verwijst naar de verschillende onderliggende documenten.

 

Opgelet: er zijn heel wat parameters die het gedrag van deze functie kunnen beïnvloeden.

 

 

 

Factuurdatum:

Vul hier de factuurdatum in.

Leveringen tot datum:

Wanneer je bvb enkel de leveringen wenst te factureren tot 15/11/2005, dan vul je deze datum in dit veld in.

Status:

Onze leveringsbonnen kunnen verschillende statussen hebben. In dit veld geeft u aan tot welke status de te factureren leveringsbonnen dienen te behoren. U kan hier kiezen voor alle statussen, voor de status in afwachting, en de status voor facturatie.

Interessecode:

Desgewenst kan u ook een selectie uitvoeren op leveringsbonnen waarvan de relatie tot een bepaalde interessecode behoort of juist niet toe behoort.

Tekst per bon:

In dit keuzescherm duid je aan welke tekst er moet worden vermeld op de afgedrukte factuur.

 

Factureervolgorde op relatienummer:

Facturen zullen als deze optie aan staat, chronologisch worden aangemaakt (gebaseerd op het relatienummer van de relatie waarop de leveringsbon is gemaakt)

Factureervolgorde op relatienaam:

Facturen zullen als deze optie aan staat, alfabetisch worden aangemaakt (gebaseerd op de relatienaam van de leveringsbon)

 

 

Protip

Leveringsbonnen die zijn afgesloten als magazijnbon (type document) worden nooit in dit overzicht weergeven.

 

 

 

Servicerapporten

 

 

Factuurdatum:

Vul hier de factuurdatum in.

Tot servicerapportdatum:

Enkel de servicerapporten tot de hier ingevulde datum zullen worden weergegeven in de grid.

Interessecode:

Desgewenst kan u ook een selectie uitvoeren op servicerapporten waarvan de relatie tot een bepaalde interessecode behoort of juist niet toe behoort.

Tekst per bon:

In dit keuzescherm duid je aan welke tekst er moet worden vermeld op de afgedrukte factuur.