Checklist opstarten boekhouding

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis >

Checklist opstarten boekhouding

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Binnenkort staat u voor de opstart van de boekhouding met DBFACTw. Het is belangrijk dat tijdens de opstart van uw boekhouding uw accountant aanwezig is of op zijn minst telefonisch vlot bereikbaar is.

Tenslotte zijn er een aantal zaken waarvoor u ongetwijfeld het advies zal moeten inwinnen van uw accountant. Deze informatie is immers belangrijk om op een efficiënte wijze de boekhouding te configureren en moet dus on the spot kunnen worden opgevraagd.

 

Voor het opstarten kunt u het volgende klaarmaken:

 

1.Detail situatie openstaande posities klanten (na ingave in DBFACT mag hieraan niet meer gesleuteld worden)

2.Detail situatie openstaande posities leveranciers (na ingave in DBFACT mag hieraan niet meer gesleuteld worden)

3.Eindbalans (of proef- en saldibalans bij opening midden in het boekjaar) vorig pakket (na ingave in DBFACT mag hieraan niet meer gesleuteld worden)

4.Eerste uittreksel van elke bank voor de periode waarin DBFACT officieel opgestart wordt.

5.Juiste situatie van de kas op de dag voor het officieel opstarten van DBFACT.

6.Enkele aankoopdocumenten die effectief mogen worden ingeboekt (indien mogelijk voor gereceptioneerde goederen) bij wijze van opleiding en test.

7.Enkele bankuittreksels die mogen worden ingeboekt wij wijze van opleiding en test.

 

Mocht u ondertussen vragen hebben i.v.m. deze opstart, graag uw mail richten aan [email protected]