Certipostwerklijst

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Inbound > Certipost - Inbound > Werking Certipost Inbound >

Certipostwerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze werklijst wordt vooral gebruikt bij opstart om alle matchings en regelmatchings te maken. Indien niet alle regels gematched zijn, is het niet echt overzichtelijk bij het boeken van een aankoopfactuur omdat je dan niet ziet van welke relatie deze e-invoices zijn.

 

Om de e-invoices op te halen, klikt u op de button <Opvragen> en vervolgens op Online opvragen. Deze actie haalt de beschikbare documenten van Certipost op en plaatst deze op de door u bepaalde locatie (in te stellen in menu Verander variabelen).

 

Indien er problemen zijn met het ophalen van deze e-invoices om bepaalde redenen (technische fout, dubbele nummer, ..) wordt dit gemeld in een apart scherm:

 

 

 

Bij deze melding dient contact opgenomen te worden met Helpdesk Certipost of Helpdesk TML, waarbij u het auditnummer doorgeeft, dan wordt dit nagekeken.

 

 

 

Via de button <Selectie> kunt u een selectie maken van welke documenten u in de Certipostwerklijst wil opvragen. Deze keuze kan gemaakt worden op Aankoopfactuur, Aankoopcreditnota, Messagenummer, Relatie, Xml Boekingsdatum, Xml Factuurdatum, Xml Vervaldatum en Status.

 

Om alle openstaande/nieuwe e-invoices te bekijken, klikt u enkel op de button <Berekenen>, standaard staat de Status op Openstaand. Op deze manier krijgt u direct alle nog niet ingelezen e-invoices.

 

Toon nodes

Dit toont alle meegestuurde gegevens van de aankoopfactuur of creditnota

Opvragen

Om de documenten Online op te vragen of de PDF/XML/Nodes te bekijken op het scherm. Indien u met de muis even op deze button blijft staan, ziet u de datum van laatste ophaling.

Matching

Matching/ regelmatching/ opnieuw matchen. Om de gegevens die nog niet door DBFACTw herkend zijn, te koppelen

Markeren

Om te markeren/demarkeren

Wijzigen

Via deze button kan je de status wijzigen van 'Openstaand' naar 'Gefactureerd' of omgekeerd voor één enkel of voor meerdere e-invoices.

Verwijderen

U kan verschillende documenten markeren en deze verwijderen.

Documenten

Opent het apart bijlagenscherm. Via dit scherm krijgt u een overzicht van de gekoppelde documenten.

Afdrukken

Hiermee kan een lijst van de doumenten afgedrukt worden of een PDF.

Sluiten

Spreekt voor zich.

 

Om de bijlagen van de certipostdocumenten te kunnen opvragen dienen volgende instellingen aangepast te worden: (bij de e-invoices, met bijlagen, staat er een vinkje in deze werklijst in de kolom 'Bijlage'; indien gewerkt wordt met digitaal archief, komt de button in het blauw te staan)

 

* Indien in het dossier niet gewerkt wordt met het Digitaal archief, dan dient Helpkey 960402 ingesteld te worden op 'Snelkoppeling'. Zonder Digitaal archief dient via Helpkey 960451 de locatie ingegeven te worden, in het veldje "Lokatie gemeenschappelijke bijlages", waar deze bijlagen worden opgeslagen.

 

* Indien in het dossier wel gewerkt wordt met het Digitaal archief, dient de Helpkey 960402 op 'Archief' te staan en stelt u de locatie in via Direct-menu 31, Tabblad Certified Add-Ons, Tabblad Digitaal archief. Op deze locatie worden de bijlagen van de certipostdocumenten opgeslagen.

 

Een overzicht van de Certipost gegevens, wordt verkregen door de optie Toon nodes Aan te vinken. Dan verschijnt een lijstje met afkortingen:

 

BY

De gegevens van de koper (Buyer)

SU

De gegevens van de leverancier (Supplier)

SR

Vertegenwoordiger van de leverancier of de tussenpersoon (Supplier Representative)

DP

Locatie voor de levering (Delivery party)

IV

Locatie voor de facturatie (Invoice Party)