Gegevens Matching

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Inbound > E-Invoice - Inbound > Werking E-invoice Inbound >

Gegevens Matching

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Om deze e-invoice te kunnen boeken, dient u eerst de hoofdinggegevens éénmalig te koppelen aan uw gegevens in DBFACT. Dus maw de naam die meegegeven is in de XML (de gegevens in het elektronisch document) dient u te koppelen (= te matchen) met de relatie in uw dossier.

Dit doet u door in de e-Invoices werklijst het document te selecteren, op de button <Matching> te klikken en vervolgens op Matching te klikken. (Eens deze gekoppeld zijn, dient u de procedure niet meer te doen. Dan herkent DBFACT deze gegevens en dient u enkel nog de e-invoice over te nemen in het aankoopboek).

 

Indien met de muis over de nodes in e-Invoices werklijst wordt gegaan, krijgt u de uitleg/verklaring van deze codes te zien in een tooltip.

 

Matching:

 

In het bovenste gedeelte worden de gegevens gekoppeld van de relatie op wie de aankoopfactuur geboekt wordt. Dit is de relatie, waar de aankoopfacturen/inkomende creditnota's op geboekt wordt.

 

In het middelste deel worden de gegevens van de leverancier gekoppeld, op wie de receptie dient afgepunt te worden.

 

In het onderste gedeelte worden de referenties gekoppeld. Deze komen mee in de aankoopfactuur/inkomende creditnota bij het overnemen van de e-invoice.

 

 

Type

Keuze tussen welke gegevens u wilt wijzigen (koper, leverancier, .. dit zijn de Nodes)

Soort

Keuze tussen aan wat dit dient gekoppeld te worden

Waarde

De gegevens uit de e-invoice

Koppelen aan relatie

De gegevens in DBFACT

Referentie

Referentie van leverancier

Referentie betaling

Referentie van de betaling

Opmerking

Indien hier een opmerking is meegegeven

Levering nr.

Indien hier een leveringsnummer is meegegeven

 

Bij Soort heb je keuze tussen:

 

Node

Dit zijn de basisgegevens uit de e-invoice

GLN

Global Location Number (= identificatie van het bedrijf/organisatie)

VAT

Hiermee kan je koppelen op BTW nummer

 

Bij Referentie heb je keuze tussen:

 

CIN

Craft Identification Number (= fabrikantencode)

STRUC

Dit is de gestructureerde mededeling

 

De gegevens uit het elektronisch document kunnen op verschillende manieren gekoppeld worden:

 

Koppelen aan Node:Type op bv SU (supplier = leverancier), de gegevens die in de Waarde Node staan (zijn meegegeven in het XML bestand) koppelen aan de relatie, die in DBFACTw staat. Dan klikken op de button <Opslaan>

 

Koppelen aan GLN: Type op SU en Soort op GLN, de gegevens worden rechtstreeks gekoppeld aan het GLN, indien aanwezig in DBFACT.

 

Koppelen aan BTW nummer: Type op SU en Soort op VAT, de gegevens worden rechtstreeks gekoppeld aan het BTW nummer, indien aanwezig in DBFACT.