Certipost - Inbound

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Inbound >

Certipost - Inbound

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze integratie met Certipost bestaat uit het inlezen van inkoopfacturen in de boekhouding. De integratie gaat echter veel verder dan het louter inlezen van totalen. Met deze DBFACTw-module kunt u de functionaliteit van het afpunten en controleren van de receptie goederen blijven gebruiken. De module meldt u aan op het Certipost-platform, haalt de verschillende inkomende facturen op, vergelijkt waar mogelijk de artikelen op de aankoopfactuur met de originele receptie goederen en punt die documenten dan ook af. Indien een receptie niet kan worden afgepunt, dan kunt u alsnog ingrijpen door een manuele koppeling te maken of bepaalde grootboekrekening te matchen. Net zoals de CODA-module, is deze eInvoice-module een zelf-lerende module. Hoe meer u ze gebruikt, hoe minder u effectief zal moeten tussenkomen bij de automatische boeking.

Vanuit deze module kunt u de inkomende factuur opslaan of afdrukken via het PDF-document.