Centraliseren

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Centralisatie en afsluiting >

Centraliseren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Bij de centralisatie hebt u de keuze tussen het tijdelijk centraliseren en het definitief centraliseren.