Centralisatie journaal

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten >

Centralisatie journaal

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Drukt het centralisatiejournaal van een geselecteerde periode. Het centralisatiejournaal is de afdruk van de totalen van elk dagboeken.