Cadeaubon werklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Cadeaubon module > Cadeaubon >

Cadeaubon werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie krijgt u een overzicht van alle cadeaubons, volgens de vooropgestelde selectiemogelijkheden.

 

Selectie

 

Selecties zijn op héél veel zaken mogelijk. Ook krachtige selectiemogelijkheden zoals klanten of op welke documenten de cadeaubon gebruikt is zijn mogelijk.

Belangrijk zijn zeker de verrekenwijze, de template, het openstaande bedrag, de vervaldag en de statussen.

 

Kolommen

 

De belangrijkste informatie van de cadeaubonnen is per regel in deze lijst beschikbaar. We verwijzen graag naar de detail van de cadeaubon zelf om informatie over deze kolommen te verkrijgen.

 

Knoppen

 

Nieuw

Een nieuwe cadeaubon kan aangemaakt worden, en na keuze van de template wordt alles direct gegenereerd.

Opvragen

De cadeaubon wordt opgevraagd

Wijzigen

Een cadeaubon kan gewijzigd worden, maar ook de status kan gewijzigd worden.

Daarnaast kan men via deze knop automatisch de boekingen genereren om cadeaubonnen af te boeken

Markeren

 

Samenvoegen

Meerdere cadeaubonnen kunnen tot één nieuwe cadeaubon samengevoegd worden, mits bepaalde beperkingen. Indien het niet mogelijk is meerdere cadeaubonnen samen te voegen, krijgt u daar een waarschuwing van.

Splitsen

Omgekeerd kan het ook gebeuren dat we cadeaubonnen willen splitsen. Er kan maar één cadeaubon tegelijkertijd gesplitst worden. Het heeft dus geen zin om meerdere cadeaubonnen te markeren.

Meer nog, om verwarring te voorkomen, kan men geen splitsing uitvoeren als meerdere cadeaubonnen gemarkeerd zijn.

Er wordt een vraag gesteld welke waarde van de cadeaubon we willen splitsen.

Deze waarde moet steeds kleiner zijn dan de openstaande waarde van de gekozen cadeaubon.

De manier van splitsen is verschillend, afhankelijk van de template.

 

Indien in de template ingesteld staat dat een cadeaubon 'deels afneembaar' is, dan wordt de afsplitswaarde in mindering gebracht op de te splitsen cadeaubon, en er wordt een nieuwe cadeaubon (met dezelfde template en eigenschappen) aangemaakt met de afsplitswaarde.

Er wordt onmiddellijk voorgesteld om daarna de cadeaubonnen (met nieuwe waarde) af te drukken.

 

Indien in de template niet is ingesteld dat de cadeaubon 'deels afneembaar' is, dan wordt de bestaande cadeaubon afgeboekt, en worden er automatisch twee nieuwe cadeaubonnen aangemaakt, met de respectievelijke waardes (dwz. het openstaande saldo van de oorspronkelijke cadeaubon min de afsplitswaarde, en een tweede cadeaubon met de afsplitswaarde).

 

In de memo van de cadeaubon wordt zelfs bijgehouden hoe de cadeaubon tot stand is gekomen. We kunnen daar perfect terugvinden via welke cadeaubon de nieuwe cadeaubon ontstaan is.

 

Documenten

 

Afdrukken

Een overzicht van de cadeaubonnen kan hier afgedrukt worden.

Sluiten