Cadeaubonnen en centrale verwerking

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Cadeaubon module >

Cadeaubonnen en centrale verwerking

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze functie in de cadeaubonnen is géén standaard onderdeel van de cadeaubon module. Per organisatie die hier gebruik van wenst te maken, wordt projectmatig de communicatie en verwerking opgezet, dit naar wensen en werking van de organisatie.

 

Organisaties kunnen er voor opteren om samen te werken in het uitwisselen van cadeaubonnen.

 

De organisatie (of leden van de organisatie) kunnen dan cadeaubonnen verkopen (en het geld daarvoor innen), maar het verbruik van deze cadeaubon kan dan bij een ander lid gebeuren.

 

Daarbij voorziet dit DBFACTw Centrale Cadeaubon Systeem het volgende:

 

1.Verkoop: Een lid kan een cadeaubon aanmaken. Als dit gaat over een 'centrale' cadeaubon, wordt de informatie van deze cadeaubon automatisch op de centrale geregistreerd. De centrale weet vanaf dan dat er een cadeaubon door dat bepaald lid is uitgegeven (in omloop gebracht).  De aanmaak van deze cadeaubonnen kan a.d.h.v. eigen documenten, of naar voorkeur met een voorgedrukt document van de groepering.

2.Verbruik: Een (ander) lid ontvangt cadeaubonnen die van de groepering uitgegeven zijn, en kan deze registreren als betaling.  Op het moment van het gebruik van deze cadeaubon, wordt door door de kassa gechecked bij de centrale in welke mate de cadeaubon effectief bruikbaar is. Dit wil zeggen, controleren of deze cadeaubon nog waarde heeft volgens de centrale. (dit gebeurt door webservices). Bij het registreren van het document wordt door de webservices onmiddellijk aan de centrale gerapporteerd dat deze cadeaubon verbruikt is. zo vermijden we dat dezelfde cadeaubon gebruikt zou worden bij een ander lid.

3.Administratie: De administratie tussen verkoop en verbruik is niet meer aan één lid gebonden. Periodiek (maandelijks) wordt per lid een saldolijst gemaakt met

de waarde van het verbruik bij andere leden tijdens die periode, van de cadeaubonnen die door het lid verkocht zijn

de waarde van het verbruik bij het lid tijdens die periode, van cadeaubonnen die door andere leden verkocht zijn.

 

 

Opmerkingen

Praktisch gezien kan de centrale cadeaubonnen afdrukken, liefst met unieke barcodes, en deze aan de leden verdelen. Deze cadeaubonnen bestaan wel op papier, maar hebben op zich geen enkele waarde.