Cadeaubon

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Cadeaubon module >

Cadeaubon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alle informatie van een cadeaubon is gegroepeerd op het cadeaubon fiche scherm.  Volgende informatie is er beschikbaar

 

 

Template

De template die gebruikt is om de cadeaubon aan te maken, en het gedrag er van te bepalen is hier getoond. De gedetailleerde informatie van de template vindt u verder onder 'template info'

Verrekenwijze

Betaalmiddel of commercieel artikel.

In 99% van de gevallen wordt voor cadeaubonnen steeds met een betaalmiddel gebruikt.

Barcode

De (unieke) barcode van deze ene cadeaubon wordt hier getoond. Deze is steeds ingevuld, en minimaal 20 karakters lang (toch zo geadviseerd). Iedere cadeaubon heeft zijn eigen unieke barcode.

Datum

Datum van creatie van de cadeaubon

Geldig tot

Deze cadeaubon is geldig tot een bepaalde datum. Indien er geen beperking is in de tijd, dan is deze datum leeg gehouden.

Voor relatie

Bepaalde cadeaubonnen worden aangemaakt voor een bepaalde klant (de persoon die de cadeaubon zal ontvangen). Deze relatie kan hier ingegeven worden, volgens de template al dan niet optioneel.

Dit is zeker ook handig indien we cadeaubonnen wensen te maken, waar de naam van de klant voor wie de cadeaubon bedoeld is, ook afgedrukt kan worden.

Oorzaak

Om bij te houden wat de ontstaansreden is van de cadeaubon. Dit kan enerzijds zijn door verkoop, anderzijds bv. ook een tegoedbon, bv. indien een artikel wordt teruggegeven.

Saldo

Het bedrag dat op deze cadeaubon nog lopend is. Indien een cadeaubon in bulk gecreëerd is, is dit bedrag altijd nul. Het is pas bij de effectieve verkoop van de cadeaubon, dat deze betreffende cadeaubon automatisch verhoogd wordt met dit bedrag.

Status

De status van de cadeaubon verzorgt de 'levenscyclus' van een cadeaubon.  Deze statussen kunnen beheerd worden via statusbeheer.

 

De levenscyclus van een cadeaubon bestaat uit volgende statussen:

Aangemaakt: de cadeaubon is gecreëerd (in bulk, of tijdens ingave op een document), maar beschikt in het systeem nog niet over een betaalwaarde.

Uitgegeven: de bon is uitgegeven (verkocht), en beschikt over een betaalwaarde.

Afgewerkt: de bon is verbruikt, d.w.z. de bon is gebruikt als betaalmiddel om de verkoop van andere artikelen af te boeken als betaald.

Vernietigd: de bon was bv. aangemaakt, maar is niet meer teruggevonden. Dan willen we ze noteren als 'vernietigd'. De bon kan niet vernietigd worden als er in DBFACTw nog waarde op staat.

Vervallen: de bon staat geregistreerd als 'vervallen', als de datum vervallen is. Dit gebeurt niet automatisch. U kunt zelf als gebruiker een aantal cadeaubonnen op vervallen zetten, bv. om deze af te kunnen boeken.

Afgeboekt: vervallen bonnen of niet verbruikte, kunt u afboeken. Dit betekent dat, waar een cadeaubon normaal geregistreerd staat als uitgegeven, met een waarde op de activa van de balans, op dat moment het bedrag overgeboekt wordt naar een uitzonderlijke opbrengst.

 

Klungelalarm

Indien u niet vertrouwd bent met het krachtige statusbeheer van DBFACTw, is het erg raadzaam hier zeker niets aan aan te passen. Immers, door het aanmaken van diverse (overbodige) statussen, kunt u het systeem onnodig in de war sturen.

 

 

Afgedrukt

Als een cadeaubon afgedrukt is, wordt dit vinkje aangezet

Afgedrukt bedrag

Om een onderscheid te kunnen maken tussen wat als bedrag afgedrukt is, en wat er als intrinsieke (saldo) waarde op de bon nog beschikbaar is, wordt hier steeds het afgedrukte bedrag onthouden.

Toepassing

Zie template: men kan een beperking opleggen voor welke artikel of artikelgroep deze cadeaubon beschikbaar is. Dit houdt in dat bij het bewaren gecontroleerd wordt in welke mate de cadeaubon bruikbaar is als betaalmiddel op het verkoopsdocument.

Indien bv. een artikel is ingevuld, dan wordt gechecked of het artikel als detail op het verkoopsdocument voorkomt. Indien dit niet het geval is, kan men het document niet wegschrijven.

Template info

Alle gedetailleerde informatie over de template, zodat we weten wat het mogelijks gedrag van de cadeaubon is volgens het systeem

Verrichtingen

Alle 'betalingen' qua verrichtingen worden hier geregistreerd.

Historiek

Alle belangrijke aanpassingen, zoals de statuswijziging of de relatiewijziging, worden hier geregistreerd. We kunnen dan te allen tijde zien wanneer wat door wie gewijzigd wordt.

Memo

Interne memo over de cadeaubon

Info

Informatie over creatie en laatste wijziging.