Cadeaubon deels opneembaar / splitsbaar / Teruggave

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Cadeaubon module > Cadeaubon template >

Cadeaubon deels opneembaar / splitsbaar / Teruggave

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het gedrag van de cadeaubon bij het betalen kan verregaand ingesteld worden. Er zijn drie eigenschappen die het gedrag bij de betaling, het verbruik dus, bepalen:

 

Deels opneembaar

Een cadeaubon moet normaal in zijn totaliteit als betaalmiddel worden gebruikt. Dit is de standaard instelling. Sommige gebruikers willen misschien de mogelijkheid om grote cadeaubonnen uit te schrijven, die dan in schijven verbruikt kunnen worden. In dat geval moet deze parameter aan staan.

Dit geeft rechtstreekse invloed in het betalingsscherm. Als in de template de deels opneembaarheid op 'ja' staat, dan kan men een bedrag ingeven bij de cadeaubon, dat lager is dan het totale bedrag van de cadeaubon.

Indien deze mogelijkheid uitgeschakeld is, dan kan men de cadeaubon alleen maar in zijn totaliteit op de bon zetten.

Splitsbaar

Sommige gebruikers willen toestaan dat een cadeaubon uitgesplitst wordt in kleine cadeaubonnen. Dit kan via de cadeaubon werklijst, of via het betalingsscherm.

Teruggave

Indien een verkoop van artikelen met een cadeaubon wordt betaald, en de waarde van de cadeaubon is kleiner dan de verkoop, dan wordt gevraagd of er teruggave mogelijk is. Dit is weinig logisch, gezien het commerciële principe van de cadeaubon.

Indien dit niét mogelijk is, zal DBFACTw automatisch bij een tekort, een afrondingsartikel (zie parameter modules) gebruiken om het tekort toch op het document te boeken.

 

 

 

Hoe gaat DBFACTw dan in het betalingsscherm te werk?

 

Cadeaubonnen worden gemarkeerd, en afhankelijk van de juist beschreven instellingen, wordt anders gereageerd.

Hieronder beschrijven we een situatie waar we telkens een verkoop van artikelen ter waarde van 90 euro willen betalen met een cadeaubon van 100 euro.

Daarvoor markeren we een cadeaubon.

 

Deels opneembaar

Splitsbaar

Teruggave

Betaald

Resultaat

ja

neen

neen

90

Tijdens het aanvinken van de cadeaubon, krijgen we de mogelijkheid om in de kolom 'bedrag' 90 in te vullen, zodat we van de totale bon van 100 euro slechts 90 euro gaan verbruiken.

ja

ja

neen

90

Aangezien de deels opvraagbaarheid het makkelijkst is, zal dit prioriteit krijgen ten opzichte van splitsbaarheid.

neen

ja

neen

90

De klant wilt maar 90 euro betalen. In dat geval zal men eerst de cadeaubon splitsen, enerzijds een nieuwe bon van 90 euro, en een tweede nieuwe bon van 10 euro.

Daarna is het eenvoudig om alléén de cadeaubon van 90 euro te markeren en deze te gebruiken. De aparte cadeaubon van 10 euro blijft dan nog openstaand.

Opgelet: splitsen kan ook in het afzonderlijk cadeaubon werklijst scherm

neen

neen

ja

90

De cadeaubon wordt volledig gemarkeerd, en aldus volledig verbruikt. Aangezien teruggave mogelijk is, zal de kassa voorstellen om 10 euro cash terug te geven.

neen

neen

neen

100

De cadeaubon wordt gemarkeerd, maar aangezien geen enkele eigenschap er kan toe leiden dat er waarde wordt teruggegeven, wordt de 10 euro automatisch met het afrondingsartikel geregistreerd op het document.

De cadeaubon wordt volledig afgeboekt, maar om het document ook in evenwicht te brengen, wordt automatisch het afrondingsartikel op het document gezet, en als 'uitzonderlijke opbrengst' geboekt.

Als men het document daarna opent, en bv. een paar extra artikelen er bij zet (bv. waarde 2 en 6 euro), zal DBFACTw automatisch de 10 euro aanpassen naar het resterende bedrag, in dit voorbeeld 2 euro.