Cadeaubon als betalingsmiddel of commerciëel artikel?

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Cadeaubon module > Cadeaubon template >

Cadeaubon als betalingsmiddel of commerciëel artikel?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij de ontwikkeling van deze module ontstond er een  discussie rond de juridische / wettelijke afhandeling van een cadeaubon. In principe gaat de wet er van uit dat een cadeaubon eigenlijk een nieuwsoortig betaalmiddel is. We raden daarom sterk aan om dit als basisprincipe te hanteren.

 

Cadeaubon als betalingsmiddel

 

Wettelijk gezien is het overduidelijk: dit is de enige manier om cadeaubonnen correct op te volgen.

 

Als een cadeaubon als betaalmiddel ingesteld is, wordt de verkoop van de cadeaubon niet beschouwd als een commerciële transactie. Dit betekent concreet, dat op dat moment er ook geen BTW verschuldigd is op de transactie. Het is gelijkgesteld met een ruil van cash geld ten opzichte van de cadeaubon als betalingsmiddel.

Boekhoudkundig houdt dit in dat bij een verkoop van een cadeaubon het geïnde bedrag 'geactualiseerd' wordt op de balans als een voorschot. Dit vindt u daarom onmiddellijk terug op de balans.

 

Bij verrekening van de cadeaubon wordt dan dezelfde rekening gebruikt om het geïnde bedrag in mindering te brengen. Zo kunt u te allen tijde via de boekhouding terugvinden hoeveel cadeaubonnen u 'openstaand' heeft. Per maand zullen immers nieuwe cadeaubonnen verkocht worden en oudere cadeaubonnen verrekend worden.

 

Maar opgelet. Indien u cadeaubonnen hebt die al lange tijd geleden verkocht zijn, maar ondertussen nog niet geïnd, kan de overheid er van uit gaan dat deze cadeaubonnen niet meer verbruikt (geïnd) zullen worden.

Daarom kunnen cadeaubonnen als 'vervallen' geregistreerd worden, zodat de actieve voorschotten overgeboekt moeten worden als uitzonderlijke opbrengsten.

Dit betaalmiddel wordt dan als een uitzonderlijke opbrengst op de 74 geboekt.

 

 

Cadeaubon als commercieel artikel

 

Voor gebruikers die eigenlijk geen zo'n uitgebreide administratie in cadeaubonnen hebben, en waar de termijn van verrekening van de cadeaubonnen relatief klein is, kan men desgewenst een cadeaubon 'interpreteren' als een gewoon (commercieel) artikel dat 100 % retourrecht heeft.

 

Dit betekent concreet dat de verkoop van een cadeaubon eigenlijk hetzelfde is als de verkoop van een gewoon artikel, met verrekening BTW, waarbij het hoogst gangbare tarief in de onderneming moet gehanteerd worden.  Voordeel hiervan is weliswaar dat ondernemingen ook de BTW van hun 'cadeau' in mindering kunnen brengen, terwijl dit via een geldmiddel eigenlijk niet mogelijk  is.  

Bij de verrekening van de waardebon wordt de waardebon als artikel als het ware 'teruggenomen', d.w.z. aan dezelfde waarde maar met aantal -1, wijzend op de terugname. Op de verkoop waar de cadeaubon verrekend wordt, zal het totaal bedrag van het document automatisch in mindering gebracht worden met de terugname (i.e. verrekening) van de cadeaubon.

Boekhoudkundig wordt dan de verkoop van de cadeaubon onmiddellijk in resultaat gebracht (typisch op een omzetrekening). Bij verrekening, wordt de omzetrekening gedebiteerd.

 

Het gebruik van deze soort cadeaubonnen blijft hetzelfde. Zowel de verkoop van het artikel als de terugname (het gebruik van de cadeaubon als betaling) wordt in de detail van het document geregistreerd en niét in het betalingsscherm.

 

Besluit:

Om uw administratie vlot te doen verlopen, raden we heel sterk aan om de cadeaubonnen te gebruiken als betalingsmiddel.