Buttons in prijsofferte

Navigation:  Basis > De Documenten > Werken met documenten in DBFACTw > Toetsen en functies in documenten >

Buttons in prijsofferte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Document inlezen:

Via deze button kan je een prijsofferte of een bestelbon inlezen.

Vrije tekst:

u kunt in DBFACTw vrije teksten gebruiken. Deze vrije teksten kunnen worden aangemaakt op voorhand zodat het eigenlijk vaste vrije teksten worden. Een vrije tekst geeft u in in het kader dat wordt gepresenteerd op het moment dat u de functie aanroept. De teksten die u inbrengt in het veld zullen automatisch worden verdeeld over de verschillende lijnen.

Op het moment dat u het veld oproept via de button 'Vrije Tekst' wordt de cursor geplaatst in een combobox met daarin een lege regel. Als u verder gaat met ENTER dan vult u zelf een vrije tekst in. Drukt u echter op de spatieblak dan komen een aantal vooraf ingegeven teksten, althans de benamingen ervan, te voorschijn. Wanneer u nu één van die teksten selecteert, wordt deze tekst in het veld geplaatst. Wilt u de tekst alsnog wissen, selecteer dan opnieuw het lege veld in de combobox en alles wordt gewist.

Regels leegmaken:

Hiermee maakt u alle detailregels leeg en begint u opnieuw met het document en met dezelfde hoofding en documentnummer.

Regel wijzigen:

Indien we een regel op de bon willen wijzigen dan gaan we als volgt te werk. Selecteer eerst de functie Regel Wijzigen. Alles rond de grid wordt grijs en kan niet worden gewijzigd in dit stadium. U bevindt zich nu in de edit-modus van de regels. Met de pijltjestoetsen kan u nu navigeren in de grid en de cursor. U kunt de gele balk op een bepaalde regel plaatsen. Druk vervolgens ENTER, de lijn wordt terug overgenomen in het onderste gedeelte van het scherm en u kunt hier de verbeteringen aanbrengen. De enige beperking is dat u via deze weg geen ander artikelnummer kan ingeven. Daartoe dient u de regel uit te vegen door eerst de cursor op de regel te plaatsen en vervolgens de Deletetoets in te drukken.

Indien U de verbeteringen heeft aangebracht en u daarmee klaar bent, drukt U op ESC (escapetoets) en u bevindt zich terug in de toevoegmodus.

Leegmaken:

Hier wordt het hele document leeggemaakt en vertrekt u vanaf nul om een nieuw document aan te maken

Afdrukvoorbeeld:

Voor u een document definitief afsluit wilt u misschien bij wijze van controle het document even afdrukken naar het scherm. U zult zien dat bij documentnummer het woordje PREVW ziet staan. Op het voorbeeld wordt nog geen definitief nummer gedrukt omdat dit pas wordt toegekend bij het afsluiten van het document.

Globale informatie:


Opslaan:

Deze button heeft dezelfde uitwerking als het inbrengen van letter A bij het artikel. Bij het afsluiten van het document kan u het alsnog afdrukken.

Sluiten:

Hier wordt eveneens de mogelijkheid geboden om de factuur op te slaan en de bewerking te beëindigen. De keuzes die u krijgt duiden op wat u verder wil doen: de aanpassingen Negeren, verder het document Wijzigen of het Opslaan.

Bij het afsluiten van een document heeft u de mogelijkheid een referentie mee te geven. Deze referentie kan worden overgenomen in de volgende documenten die een afgeleide zijn van het originele document. Als voorbeeld nemen we een referentie op een bestelling die wordt overgenomen op een levering en een factuur. In Veranderen Variabelen/Documenten kan u deze instellingen naar wens aanpassen.

Na het invullen van een referentie heeft u een aantal velden die kunnen worden meegegeven en die enerzijds afhankelijk zijn van het type document, anderzijds van een resem instellingen in Veranderen Variabelen.

 

 

Klungelalarm

Voor bepaalde documenten bestaan beperkingen in de wijzigingen. In bepaalde gevallen kan u bijvoorbeeld de aantallen niet meer wijzigen (op facturen die reeds zijn afgesloten bijv.) Het systeem zal u hier op wijzen.

 

 

Protip

In bepaalde gevallen kan het zijn dat DBFACTw u waarschuwt dat een documentnummer al bestaat en dat een ander nummer wordt toegekend. DBFACTw zal in het netwerk steeds controleren of een nummer van een document ondertussen niet is gebruikt door een andere gebruiker die bijvoorbeeld tegelijkertijd met u facturen aan het maken is. Zo hebt u altijd het hoogste nummer en vermijdt u dubbele nummeringen.