Buttons in leveringsbon

Navigation:  Basis > De Documenten > Werken met documenten in DBFACTw > Toetsen en functies in documenten >

Buttons in leveringsbon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Document inlezen:

Via deze button kan je een prijsofferte inlezen, een servicerapport of een RMA formulier inlezen.

Vrije tekst:

Vast gedefinieerde teksten of vrij in te geven teksten kunnen via deze button worden ingegeven.

Regels leegmaken:

Om alle regels te verwijderen die zich reeds in deze bestelbon vinden.

Regel wijzigen:

Spreekt voor zich.

Leegmaken:

Zelfde functie als regels leegmaken maar inclusief de hoofding van het document.

Afdrukvoorbeeld:

Spreekt voor zich.

Globale informatie:

Via deze button kan je een memo toekennen aan dit document, je kan de gekoppelde documenten bekijken, de winstmarges en nog meer...

Backorders:

In DBFACTw kan u backorders beheren van klanten en leveranciers. In een factuur kan u de backorders van een klant inlezen. Klik deze button aan en selecteer in de lijst de backorders die u wilt uitleveren, t.t.z. overnemen in de factuur.

Opslaan:

Spreekt voor zich.

Sluiten:

Spreekt voor zich.