Buttons in facturen

Navigation:  Basis > De Documenten > Werken met documenten in DBFACTw > Toetsen en functies in documenten >

Buttons in facturen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Document inlezen:

In een factuur leest u volgende documenten in:

Servicerapporten (vereist module servicerapporten) inlezen in een factuur indien deze servicerapporten op de juiste status geplaatst zijn. Consulteer voor meer informatie 'Werken met Servicerapporten' Leveringen: een gemaakte levering kan manueel worden overgenomen in een factuur. Verschillende leveringen kunnen worden geselecteerd op het moment dat u de leveringen van de geselecteerde klant opvraagt.

Prijsoffertes kunnen eveneens worden overgenomen in offertes. Dit is bijzonder handig als u een standaard modelofferte wil overnemen in een nieuwe offerte.

Scanner: via een draagbare scanner kunnen gegevens worden ingescand die dan hier worden geïmporteerd via een speciale procedure. Consulteer hiervoor 'Werken met scanners en barcodes in DBFACTw'

Bestelbon: deze optie is alleen beschikbaar indien u met een versie werkt die geen backorders ondersteunt. Indien dit wel het geval is kan u geen bestelbon inlezen maar gaan wij er van uit dat een bestelling wordt ingelezen via het opvragen van backorders.

Vrije tekst:

Vast gedefinieerde teksten of vrij in te geven teksten kunnen via deze button worden ingegeven.

regels leegmaken:

Om alle regels te verwijderen die zich reeds in deze bestelbon vinden.

Regel wijzigen:

Spreekt voor zich.

leegmaken:

Zelfde functie als regels leegmaken maar inclusief de hoofding van het document.

Afdrukvoorbeeld:

Spreekt voor zich.

Globale informatie:

voor de facturen krijgt u volgende gegevens te zien:

Globaal wijzigen: hier kunt u voor het hele document de BTW-voet wijzigen in bijv 6% als het gaat om leveren en plaatsen van goederen in een huis ouder dan 5 jaar. U kunt een korting en een extra korting laten verrekenen op het document.

U kunt de winstmarge van de factuur bekijken door deze functie aan te klikken. U ziet dan meteen de berekening per lijn en voor het totale document.

Backorders:

In DBFACTw kan u backorders beheren van klanten en leveranciers. In een factuur kan u de backorders van een klant inlezen. Klik deze button aan en selecteer in de lijst de backorders die u wilt uitleveren, t.t.z. overnemen in de factuur.

Opslaan:

Spreekt voor zich.

Sluiten:

Spreekt voor zich.

 

Protip

Wanneer u een document overneemt in een factuur (bijv een levering) dan wordt een vlagje geplaatst bij deze levering zodat die geen 2 maal kan worden overgenomen. In DBFACTw moet u weten dat zolang een factuur niet wordt afgesloten, het vlagje niet wordt geplaatst. Wanneer u dus fout bezig bent of u twijfelt, druk ESC en begin het aanmaken van het document opnieuw. Hetzelfde geldt voor het overnemen van de backorders. Zolang de factuur niet wordt weggeschreven kan u nog altijd terug.