Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Vaste bewerkingen >

Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nieuw

Voor het aanmaken van een nieuwe vaste bewerking

Opslaan

Om de vaste bewerking op te slaan.

Verwijderen

Om de geselecteerde vaste bewerking te verwijderen

Sluiten

Om het venster af te sluiten, al dan niet met het opslaan van de gegevens.

 

Om een vaste bewerking te wijzigen en er een rekening aan toe te voegen, is het voldoende om in de eerstvolgende vrije regel een nieuw rekeningnummer in te geven en daarna het document op te slaan.

 

Om een vaste bewerking te wijzigen en er een rekening uit te verwijderen, is het voldoende om de gewenste rekening uit het veld uit te vegen, alsook het bedrag en het eventuele BTW vak.