Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Creditnotajournaal op verkopen > Creatie/Wijzigen >

Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hier wordt graag verwezen naar de andere boekhoudkundige ingaves, zoals aankoopfacturen en diversen, daar als deze knoppen reeds werden besproken.