Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Diverse bewerkingen > Opvragen/Uitvegen >

Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Analytisch

Dient, om in het geval analytische boekhouding is geïnstalleerd, de analytische bewerkingen op de geselecteerde regel te bekijken.

Inverteren

Met deze button kan de VOLLEDIGE diverse bewerking omgekeerd worden. Op die manier is het niet meer nodig om de diverse tegen te boeken en opnieuw in te boeken wanneer de welbekende fout werd gemaakt de diverse in de verkeerde richting te boeken. Let wel dat de volledige diverse wordt omgedraaid, bijgevolg kan deze functie niet gebruikt worden indien slechts enkele lijnen omgekeerd werden geboekt.

Verwijderen

Zoals de naam het zelf zegt wordt hiermee de VOLLEDIGE diverse verwijderd. Het dient dus niet om een bepaalde regel uit te vegen. De bewerking zou dan immers in onbalans geraken. Indien slechts enkele regels uit een grote diverse verkeerd zijn, is het dus aanbevolen deze te verbeteren in een nieuwe diverse.

Zoeken

Met deze button kan naar een bedrag worden gezocht in de diverse, debet of credit. DBFACT zoekt immers in de twee kolommen tegelijk. Let wel dat een komma (en geen punt) dient te worden gebruikt.

Volgende

Om naar de volgende diverse van de selectie te gaan.

Afdrukken

Zoals het woord zelf zegt, om deze diverse af te drukken.

Archief

Indien wordt gewerkt met de module Digitaal archief, kan deze diverse gearchiveerd worden.

Document

Met deze button kan onmiddellijk de rekening van de geselecteerde regel opgevraagd worden. Heeft dezelfde functie als het opvragen via F9.

Sluiten

Om deze diverse af te sluiten.