Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Diverse bewerkingen > Creatie >

Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lijst

Voor het opvragen van een lijst diverse bewerkingen op datum, relatienummer e.d.m. Het scherm voor het opvragen van de diversen is identiek.

Regels leegmaken

Om alle regels uit de diverse te verwijderen.

Regel wijzigen

Om een enkele regel te wijzigen. Let wel dat het veld 'Nummer' niet kan worden aangepast. Daarvoor moet de regel verwijderd worden met de 'DEL' toets en opnieuw worden ingegeven.

Leegmaken

Om het volledige document, inclusief de hoofding te verwijderen. Let wel dat deze bewerking onomkeerbaar is.

Import XLS

Dient om diversen rechtstreeks te importeren uit een MS Excel® .

De werking is vrij eenvoudig gehouden. Selecteer eerst welk rekenblad u wenst te gebruiken. Vervolgens kan u kiezen op u in twee of drie kolommen werkt. Met twee kolommen hebt u een kolom voor het rekeningnummer, de andere bevat dan de bedragen met positieven en negatieven. In de selectie met drie kolommen het u een kolom voor de rekeningen, een kolom voor de debet-bedragen en een kolom voor de credit-bedragen.

In de velden 'Begin' en 'Einde' worden de cellenreeksen ingevuld voor de rekeningen en de bedragen. Let wel dat ze allemaal moeten aansluiten en de cellen geen tekst mogen bevatten.

In het veld 'Opmerking' kan u een vermelding invullen die in alle lijnen van de diverse worden opgenomen.

Er bestaat eveneens een veld voor het instellen van het aantal Excel-werkbladen dat moet opgenomen worden in de diverse. Het is evenwel aan te raden zich te beperken tot slechts 1 blad, daar de ingegeven cellen met cijfermateriaal in alle cellen identiek moeten zijn.

Vaste bewerking

Dient om bepaalde vaste bewerkingen op te roepen. Desnoods kunnen de bedragen worden aangepast. Wordt gebruikt bij regelmatig terugkomende bewerkingen.

Opslaan

Om de ingegeven data op te slaan in DBFACT. Het is pas op dat ogenblik dat de rekeningen worden bijgewerkt.

Einde

Om het document af te sluiten. Daarbij wordt de vraag gesteld of u de wijzigingen wenst op te slaan. Daarbij krijgt u drie mogelijkheden: opslaan (om het document effectief op te slaan en af te sluiten), negeren om de wijzigingen ongedaan te maken en het document af te sluiten) en terug (om het document niet af te sluiten).