Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Creditnota's op aankopen > Creatie/Wijzigen >

Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Afpunten recepties

Wanneer deze button wordt aangeklikt, wordt de lijst van de recepties van de leverancier geopend. In deze lijst kunnen de lijnen worden geselecteerd die met de factuur overeenkomen. De bedragen kunnen ook dan in de receptie worden aangepast. Deze bedragen worden overgenomen in het detail van de factuur op de grootboekrekening die in de artikelfiche is opgegeven. Eens de regels overgenomen in een factuur, komen ze niet meer tevoorschijn bij het boeken van een volgende factuur.

Hier kan gemakkelijk gewerkt worden op basis van het veld 'Levering nr.' in de hoofding. Zie ook verder 'afpunten recepties'

Lijst

Hier kan een lijst met inkomende creditnota's worden opgevraagd volgens verschillende parameters zoals relatie, grootboekrekening, datum (van – tot), met een samenvatting van de grootboekrekeningen of het volledige detail. In feite wordt hier het journaal van de binnenkomende creditnota's opgevraagd.

Vaste bewerking

Dient om bepaalde vaste bewerkingen op te roepen. Desnoods kunnen de bedragen worden aangepast. Wordt gebruikt bij regelmatig terugkomende bewerkingen.

Regel wijzigen

Om een enkele regel te wijzigen. Let wel dat het veld 'Rekening' niet kan worden aangepast. Daarvoor moet de regel verwijderd worden met de 'DEL' toets en opnieuw ingegeven.

Leegmaken

Om het volledige document, inclusief de hoofding te verwijderen. Let wel dat deze bewerking onomkeerbaar is.

BTW verwerking

Een druk op deze button toont de volledige verwerking van het document wat de BTW betreft, alsook  alle gebruikte grootboekrekeningen in het document. Het is echter niet nodig het document af te sluiten om de gegevens te kunnen bekijken. Indien het te boeken saldo niet op 0 staat, zullen de grootboekrekeningen en de vakken bedragen weergeven die niet in balans zijn.

Documenten

Deze button geeft toegang tot de gekoppelde documenten of een eventueel memoveld. In een memoveld kunnen eventuele opmerkingen i.v.m. de factuur ingegeven worden. In 'Documenten' daarentegen kunnen koppelingen naar andere documenten aangemaakt, geconsulteerd en verwijderd worden. De mogelijkheid bestaat dus om bvb. een gescande offerte van uw leverancier te koppelen aan de factuur om deze rechtstreeks vanuit DBFACT te kunnen raadplegen.

Intrastat

Indien de module intrastat is geactiveerd, wordt hier onmiddellijk een scherm geopend die toelaat alle nodige gegevens in te vullen voor de aangifte. Deze codes en gegevens worden in de aangiftes van de desbetreffende periodes opgenomen.

Regels leegmaken

Om alle regels uit het document leeg te maken (= te verwijderen).

Opslaan

Om de ingegeven data op te slaan in DBFACT. Het is pas op dat ogenblik dat de rekeningen worden bijgewerkt.

Sluiten

Om het document af te sluiten. Daarbij wordt de vraag gesteld of u de wijzigingen wenst op te slaan. Daarbij krijgt u drie mogelijkheden : opslaan (om het document effectief op te slaan en af te sluiten), negeren om de wijzigingen ongedaan te maken en het document af te sluiten) en terug (om het document niet af te sluiten).