Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen > Wijzigen detail afschrijving >

Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zoeken:

Geeft de mogelijkheid een investering op te zoeken op basis van de identificatie of van de omschrijving

Historiek wijz.:

Met deze knop kan de historiek van de afschrijvingen (d.w.z. de bedragen van de afschrijvingen op de vorige boekjaren) worden gewijzigd, bijvoorbeeld als de aanschaffingswaarde wordt gewijzigd zonder dat de duur van de investering wordt aangepast.

Aanschaffingsw wijz.:

hiermee wordt dan de initiële aanschaffingswaarde aangepast waar nodig.

Rekening wijz.:

Met deze knop wordt dan de rekening van de 2-klasse aangepast.

Overige wijz.:

Laat toe de afschrijvingswijze (Lineair of degressief), het jaarlijkse percentage, de identificatie en de omschrijving te wijzigen. De analytische vaste bewerking ken eveneens aangepast worden indien het actief bvb. in een andere afdeling van het bedrijf aangewend wordt.

 

 

Klungelalarm

Sommige wijzigingen kunnen niet doorgevoerd worden indien er reeds bedragen werden afgeschreven (zie historieken). Dit is eveneens het geval wanneer nieuwe afschrijvingen op vorige boekjaren werden ingegeven. DBFACTw maakt dan immers automatisch een historiek aan.