Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Grootboekrekeningen > Opvragen grootboekrekening >

Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Sorteren

Om de regels naar boven of naar onder te sorteren.

Op 0 zetten

Met deze button worden de lopende afpuntingen ongedaan gemaakt, zodat opnieuw met een propere lei kan begonnen worden aan de reconciliatie van de bedragen.

Journaal tot.

Via deze button kan je het totaal saldo zien per journaal. Zo kunnen fouten gemakkelijker opgezocht worden en kan er nagekeken worden of er boekingen zijn gebeurd via diversen.

Markeren

Dient om de geselecteerde regel te markeren  om deze met andere te kunnen afpunten. Markeren kan eveneens door op de spatiebalk te duwen. Een tweede druk op de spatiebalk maakt de markering

dan weer ongedaan. Rechtstreeks dubbelklikken met de muis op de geselecteerde regel heeft eveneens hetzelfde effect. Een gemarkeerde regel kan herkend worden aan het blokje aan de linkerkant van

de grid die in dat geval ingedrukt lijkt.

Globaal mark.

Om alle regels tegelijk te markeren/demarkeren

Controle

Voert een controle uit op de juistheid van de afpuntingen in de rekening. Bij het wijzigen van een binnenkomende factuur of bij het uitvegen van een bankuittreksel of een diverse kunnen de afpuntingen uit

balans geraken. Met deze controle worden de desbetreffende afpuntingen ongedaan gemaakt.

Document

Gebruik deze button om het document te bekijken dat betrekking heeft op de geselecteerde regel.

Afdrukken

Hiermee worden de mutaties van de grootboekrekeningen afgedrukt zoals weergegeven in de grid.

Vorige

Om naar de vorige grootboekrekening te gaan.

Volgende

Om naar de volgende grootboekrekening te gaan.

Afpunten

Bij het gebruik van deze button worden de tijdelijke afpuntingen weggeschreven op voorwaarde dat de selectie in balans is.

Sluiten

Sluit het scherm af en vraagt desnoods of de wijzigingen moeten worden weggeschreven