Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten > Herinneringen >

Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Berekenen

Bij het gebruik van deze button worden de vervallen en niet afgepunte bewegingen in de rekeningen courant klanten geselecteerd en in de grid weergegeven.

Globaal markeren

Met deze button worden alle relaties in de grid geselecteerd om uit te voeren.

Globaal demarkeren

Hiermee wordt de selectie van de relaties ongedaan gemaakt. Na het gebruik van deze button is dus geen enkele relatie meer geselecteerd.

Voorbeeld

Geeft een afdrukvoorbeeld van de herinnering van de geselecteerde relatie in de grid.

RC

Geeft de rekening courant weer van de geselecteerde relatie in de grid

Uitvoeren

Verwerkt de selecties (gemarkeerde regels) tot herinneringen en werkt het niveau van de herinnering bij. Na uitvoer verdwijnt de regel uit de grid.

Leegmaken

Maakt de grid volledig leeg.

Werklijst

In DBFACT is het nu mogelijk geworden werklijsten van herinneringen aan te maken teneinde deze over verschillende dagen of op verschillende ogenblikken te kunnen afwerken. Met de button kan de werklijst aangemaakt worden door aan de bestaande toe te voegen of de bestaande te overschrijven. Een mogelijkheid bestaat eveneens om de bestaande lijst in te lezen. Bij het opslaan van de lijst wordt de volledige selectie in de grid weggeschreven. Op die manier is het mogelijk om verschillende selecties te maken, die op te slaan in de werklijst en ze dan allemaal samente behandelen.

Afdrukken

Drukt de gegevens uit de grid in lijstvorm af.

Bewerk RTF

Hier wordt de mogelijkheid geboden de tekst van de herinnering van de geselecteerde regel te bewerken. Dit gebeurt in MS Word. Let wel dat de wijzigingen worden opgeslagen voor de lopende rappel, maar niet voor de volgende rappels. Eens de rappels afgesloten worden de wijzigingen eveneens ongedaan gemaakt. Indien een tekst werd gewijzigd, verschijnt in de grid een * in de kolom RTF.

Sluiten

Sluit de het scherm van de herinneringen af.