BTW/Omzetvergelijking en Vergelijking BTW-vakken

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > BTW >

BTW/Omzetvergelijking en Vergelijking BTW-vakken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kan voor een boekhoudperiode of voor het hele boekjaar de vergelijking worden gemaakt tussen de omzet en de aangegeven bedragen in de BTW vakken van de BTW aangifte.

 

Hierbij kan een keuze gemaakt worden om enkel het verkoopjournaal af te lopen naar omzetrekeningen en vakken of eveneens de andere journalen. Een klik op de button <Berekenen> haalt de gegevens op.

Een periode dat in de marge een groen vinkje vertoont, is in orde wat betreft de vergelijking, een periode met een rode 'X' vertoont fouten.

 

 

Indien een periode wordt geselecteerd met de muis en dat er daaropvolgend op de button <Detail> wordt geklikt, krijgt u het detail van alle bedragen van de omzetvergelijking over die periode.

 

 

Hier kunt u via de button <Vergelijk BTW-detail> de gegevens vergelijken met de reeds opgeslagen detail van de BTW aangifte van die periode. Het volstaat om het juiste excel bestand van die datum te openen en dan krijgt u in een nieuw scherm de gegevens naast elkaar. In de eerste kolom staan de bedragen volgens de gegevens in DBFACT (op het moment dat u de BTW omzetvergelijking uitvoert), in de tweede kolom staan de bedragen volgens de toen opgemaakte en opgeslagen BTW aangifte en in de laatste kolom staat het verschil tussen deze 2 gegevens. Zo kunt u zien of er nadien wijzigingen aangebracht zijn, nadat de BTW aangifte opgemaakt is geweest.

 

Alle grootboekrekeningen die gebruikt zijn in deze periodes, dienen in hun beheer ook effectief aangeduid te staan als 'Omzetrekening'. Dit kan aangepast worden via Direct-menu 873, de rekeningen kunnen globaal gewijzigd worden of apart.

 

Vergelijking BTW-vakken

 

Met deze functie wordt een gelijkaardige controle uitgevoerd als de BTW/omzetvergelijking, doch hier wordt gezocht naar de correspondentie van de aangegeven vakken in de BTW aangifte met de BTW vakken die werden opgenomen in de journalen. De werkwijze is quasi identiek.

 

Let wel dat deze controles enkel werken met de documenten die ingegeven werden met DBFACTw versie 2. Indien er nog documenten in de periode aanwezig zijn die met versie 1 of DOS werden ingegeven, zal de periode een fout resultaat vertonen.