BTW listing

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten >

BTW listing

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De jaarlijkse BTW listing kan met deze functie heel gemakkelijk worden opgesteld, zelfs als u een gesplitst boekjaar hebt. DBFACT is immers volledig datum gestuurd en houdt alle gegevens bij van alle vorige boekjaren. Op die manier kunnen wij het samenvoegen van lijsten van verschillende boekjaren vermijden. Op aanvraag is het voor de starters in DBFACT die een gesplitst boekjaar hebben eveneens mogelijk de gegevens van het vorige pakket in de BTW listing van DBFACT te importeren.

Let wel dat hier het belang van de letters in het ondernemingsnummer van de klant van het hoogste belang zijn. Alle relaties met een zelfde ondernemingsnummer worden samengenomen en de code NB wordt geïnterpreteerd als Niet Bekend. Dit betekent dus dat de relatie als BTW plichtig opgemaakt is en waarvan het ondernemingsnummer van de relatie ontbreekt. Klanten die geen ondernemingsnummer hebben mogen in het veld BTW plichtig geen enkele vermelding hebben.

 

 

 

Jaar

Kalenderjaar waarop de listing betrekking heeft

Minimum bedrag

Minimum bedrag van omzet waarbij een klant in de listing moet worden opgenomen.

Listing naar

Printer, bestand of Intervat bestand (xml bestand) om een afgedrukte listing of een digitaal bestand te verkrijgen. Het xml bestand wordt gebruikt om door te sturen naar Intervat.

 

Het XML bestand dat wordt aangemaakt om door te sturen naar Intervat, wordt weggeschreven op de locatie dat ingegeven is in de parameters, menu Verander variabelen, Tabblad Boekhouding - Tabblad BTW, 'Locatie voor Intervat XML bestand' (Helpkey 907024). Indien deze niet aangepast is geweest is dit standaard: c:\bfiles\