BTW lijst vergelijking

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > Controle BTW listing >

BTW lijst vergelijking

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie wordt een lijst aangemaakt die heel wat uitgebreide controles bevat ter voobereiding van het neerleggen van de BTW-listing.

 

Het is de bedoeling dat deze lijst volledig gecontroleerd wordt en dus ook volledig leeg is na de controles. Als de controles gedaan zijn, dan weet u ook zeker dat de BTW listing correct doorgestuurd zal worden.

 

Er zijn 2 soorten groepen klanten in deze lijst, waarbij nog gecontroleerd dient te worden of deze klanten BTW-plichtig zijn of niet:

 - Klanten waar het ondernemingsnummer gekend is.

 - Klanten waar het ondernemingsnummer niet van gekend is. Hier zijn 2 verschillende:

         Ondernemingsnummer NB (= klanten waar bij creatie ingesteld is dat zij een BTW-nummer hebben, maar dat dit niet gekend is)

         Ondernemingsnummer niet ingevuld (= klanten waar bij creatie ingesteld is dat deze geen BTW-nummer hebben)

 

Best zet u deze lijst gesorteerd op de kolom "Ond.nr." dat doorgestuurd wordt naar de BTW listing, zo krijgt u bovenaan in de lijst direct de reeds gekende Ondernemingsnummers onder elkaar en kunnen deze vrij snel gecontroleerd worden, aangezien er enkel nog dient gecontroleerd te worden of deze klanten ook effectief BTW-plichtig zijn.

 

Controle op BTW-plichtig kan gebeuren via VIES-site of Kruispuntbank, maar deze zijn niet geautomatiseerd en dienen dus steeds manueel te gebeuren. Indien u een abonnement hebt op Companyweb, kunt u beter deze controle laten gebeuren door deze tool omdat dit geautomatiseerd verloopt in DBFACT en u dus heel wat tijdsbesparing kan opleveren. Meer informatie over deze tool kan u hier terugvinden: Companyweb. Companyweb is een betalende tool en biedt uitgebreide zoekmogelijkheden met zeer complete informatie over de opgezochte bedrijven, hun bestuurders, kredietwaardigheid en zo u het wenst, de betalingservaring. Het is mogelijk dat bij de BTW-controle bepaalde organisaties niet kunnen gecontroleerd worden, zoals de meeste openbare instellingen, vrije beroepen, patrimoniumvennootschappen, enz. In deze gevallen zult u dit bij de klant zelf dienen te controleren.

 

 

 

 

De gegevens uit de eerste 5 kolommen komen uit de relatiefiches in DBFACT en de gegevens uit de andere kolommen zijn de gegevens die gebruikt gaan worden om door te sturen bij de BTW listing.

 

Nr

Het relatienummer van deze klant.

Ond.nr.

Het ondernemingsnummer dat ingesteld staat op de relatiefiche.

Historiek naam

De naam van deze klant.

Omzet

De omzet die berekend is vanuit DBFACT

BTW-plichtig

Wat aan- of uitgevinkt staat op de relatiefiche.

Ond.Nr.

Het ondernemingsnummer dat gaat doorgestuurd worden naar de BTW listing.

BTW listing naam

De naam die doorgestuurd gaat worden naar de BTW listing.

Omzet

De omzet die doorgestuurd gaat worden naar de BTW listing.

Verschil

Het verschil tussen de omzet uit DBFACT en de omzet die gaat doorgestuurd worden.

BTW plichtig check

De controle die gedaan dient te worden of deze klant ook effectief BTW-plichtig is.

Ontbrek.BTW check

De controle die gedaan dient te worden op ontbrekend ondernemingsnummer.

 

 

Verleden

Opent het verleden van deze klant.

Markeren

Spreekt voor zich.

Wijzigen

Meerdere wijzigingen mogelijk.

Check BTW-plichtig

Controleren of deze klant(en) BTW-plichtig zijn.

Afdrukken

Spreekt voor zich.

Sluiten

Spreekt voor zich.

 

 

Voor klanten, waar het ondernemingsnummer reeds gekend is:

 

U kan één of meerdere klanten markeren en deze laten controleren door op de button <Check BTW-plichtig> te klikken, dan krijgt u de keuze of u gaat controleren via Graydon of via Companyweb. Na de controle of deze klanten BTW-plichtig zijn, krijgt u de melding hoeveel klanten Graydon of Companyweb kunnen checken heeft en of er wijzigingen gebeurd zijn.

 

Indien er wijzigingen gebeurd zijn, komt deze regel in het rood te staan en wordt de relatiefiche in DBFACT aangepast. Naar gelang of deze klant BTW-plichtig is, wordt het vinkje bij BTW-plichtig op de relatiefiche van deze klant aan- of uitgevinkt.

 

De klanten die gecontroleerd zijn, krijgen ook een vinkje bij de kolom "BTW-plichtig check". Bij deze klanten dient nu nog "Ontbrek.Ond.nr." aangevinkt te worden. Deze is immers reeds gekend en nagekeken.

 

Dit kan gewijzigd worden door op de button <Wijzigen> te klikken en nadien op "Beide checks: AAN". Na deze wijziging komt er ook een vinkje te staan bij de laatste kolom "Ontbrek.BTW check". Hiermee zijn de gemarkeerde klanten gecontroleerd, vervolgens klikt u op de button <Berekenen> en de gecontroleerde klanten verschijnen niet meer in de lijst.

 

 

 

Voor klanten, waar het ondernemingsnummer niet van gekend is (volledig blanco en NB) en waar dit nog dient ingevuld te worden:

 

Voor deze klanten, waar geen Ondernemingsnummer van gekend is, dient dit opgezocht te worden. Er kan gecheckt worden via het icoontje van Companyweb of via het icoontje wereldbol en dan te klikken op Internet-balans (link naar Credit Consult), waar kan gezocht worden op de firmanaam, de postcode en de stad. Maar in de meeste gevallen dient er contact opgenomen te worden met deze klant rechtstreeks.

 

Na het selecteren van de klant klikt u op het icoontje van Companyweb, dan begint de controle naar de gegevens van deze klant. Indien er gegevens door Companyweb gevonden worden van de klant, ziet u dit in onderstaand scherm. Het kan natuurlijk zijn dat er meerdere matches zijn bij opzoekingen van bv ketens, firma's met meerdere commerciële namen, .. enz.

 

Na het vinden van het Ondernemingsnummer, klikt u op de button <Wijzigen>, vervolgens klikt u op "Ondernemingsnummer invullen" en geeft u dit in onderaan het scherm, gevolgd door het vinkje. Nadien dient er nog gecheckt te worden of deze klant BTW-plichtig is.