BTW aangifte scherm

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > BTW >

BTW aangifte scherm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via dit scherm wordt de (drie)maandelijkse BTW aangifte opgesteld. Deze lijst is, zoals steeds in DBFACT, datum gestuurd. Het is dus mogelijk een aangifte te maken voor een bepaalde dag, over een week, een maand, een trimester of een jaar.

 

 

Uitleg buttons:

 

In chronologische volgorde kunnen volgende gegevens worden ingevuld om de BTW-aangifte af te drukken of aan te maken.

 

Begin periode

Eerste datum: vanaf welke datum de gegevens worden opgehaald uit de journalen.

Einde periode

Laatste datum: tem welke datum de gegevens worden opgehaald uit de journalen.

Voorschot december

Ingave van het bedrag dat in december als voorschot wordt betaald.

Soort aangifte

Keuze tussen maand- en kwartaalaangifte. Dit veld wordt automatisch aangepast van zodra de twee datums ingegeven worden.

Kwartaal / Maand

Opgave van welk kwartaal of maand waarover de aangifte wordt opgesteld. Indien een van beide vakken met de Enter-toets wordt bevestigd, worden eveneens de twee datums aangepast indien nodig. Rechtstreeks op OK klikken (onderaan), zonder de Enter-toets in dit veld te gebruiken, zal de datums laten staan.

Jaar

Kalenderjaar van de periode voor dewelke de aangifte wordt opgesteld.

Datum aangifte

Datum waarop de aangifte wordt opgesteld.

Telefoon nr.

Telefoon waar de ondertekenaar kan bereikt worden (deze wordt vanaf aanpassing Intervat omtrent de invoering van Mandatarisgegevens opgehaald vanuit de bedrijfsgegevens).

Detail afdrukken

Afdrukken van de details van alle vakken vanuit alle documenten

Aanvraag terugbetaling

Veld aan te vinken in geval terugbetaling van de BTW gewenst is.

Aanvraag betaalformulier

Veld aan te vinken indien gewenst wordt dat de administratie van Financiën voorbedrukte betaalformulieren opstuurt.

Nihil BTW-listing

Er mag geen nihil listing meer opgestuurd worden, maar dit dient wel aangegeven te worden op de laatste BTW aangifte van het betrokken kalenderjaar, door dit vinkje aan te vinken (dit gebeurt niet automatisch).

BTW op bankverrichting

Grootboekrekening waarop de aftrekbare BTW op de bankverrichtingen zijn geboekt (zonder aankoopfactuur).

BTW-detail bestand wegschrijven

Dit staat standaard aangevinkt en zorgt ervoor dat het bestand dat gebruikt wordt voor de BTW omzetvergelijking wordt bijgewerkt en een excel bestand wordt aangemaakt om de details in op te slaan.

Maak intervat XML bestand

Indien dit veld aangevinkt wordt, zal DBFACT een bestand aanmaken die met het Intervat systeem van de FOD Financiën kan doorgestuurd worden.

 

Klungelalarm

Enkel door het aanvinken van "Maak intervat XML bestand", zullen de facturen waarbij er sprake was van btw-verlegging, definitief opgenomen worden in de aangifte van die periode.  Zoniet, zullen deze facturen bij de aangifte van een volgende btw-periode opnieuw opgenomen worden.

 

Ontoereikende heffing

Bedrag van de eerder niet aangegeven te betalen BTW, vastgesteld door de werkgever (VAK 61)

Bedrag teruggave

Bedrag van de eerder niet aangegeven terug te vorderen BTW, vastgesteld door de aangever (VAK 62)

Te betalen herziening

Bedrag van de te betalen BTW ten gevolge van herzieningen (VAK 61)

Te betalen regularisatie

Bedrag van de te betalen BTW ten gevolge van regularisaties (VAK 61)

Te ontvangen herziening

Bedrag van de terug te vorderen BTW ten gevolge van herzieningen (VAK 62)

Te ontvangen regularisatie

Bedrag van de terug te vorderen BTW ten gevolge van regularisaties (VAK 62)