BTW-aangiften ontvangstbewijs

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > BTW >

BTW-aangiften ontvangstbewijs

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wanneer u een BTW-aangiften ontvangstbewijs ontvangt in het Adobe Acrobat formaat (.PDF) dient het hierop aanwezige certificaat te worden gevalideerd op uw computer.

 

De te volgen stappen hiervoor zullen we hier bespreken.

 

 

Stap 1:

 

Ga in het menu "Bewerken" naar de optie "Voorkeuren" en kies vervolgens voor de categorie "Beveiliging" en de hier aanwezige button <Geavanceerde voorkeuren>.

 

 

Stap 2:

 

In dit scherm dient u onder het hoofdstukje "Handtekeningen verifieren met" de optie "De tijd waarop de handtekening is gemaakt" aan te duiden. Sluit dit scherm vervolgens via de button <OK> zodat u terugkomt in het scherm van de voorkeuren dat u ook sluit middels de button <OK>.

 

 

Stap 3:

 

Sluit het programma Adobe Acrobat compleet af.

 

Stap 4:

 

Open nu het BTW-aangiften ontvangstbewijs opnieuw in uw Adobe Acrobat Reader en klik met de rechter muisknop op het "Gele vraagteken" onderaan het document. Kies nu de optie "Handtekening valideren".

 

Stap 5:

 

Kies in dit validatie scherm voor de button <Eigenschappen van handtekening>.

 

 

Stap 6:

 

In het scherm "Eigenschappen van handtekening" klikken we op de button <Certificaat tonen>

 

 

Stap 7:

 

We komen nu in het scherm "Certificaat weergeven", waar we kiezen voor het tabblad "Vertrouwd". Klik hier op de button <Toevoegen aan vertrouwde identiteiten>.

 

 

Stap 8:

 

U krijgt volgend scherm waar u de button <OK> dient te kiezen.

 

 

Stap 9:

 

U krijgt volgend scherm waar u de button <OK> dient te kiezen.

 

 

Stap 10:

 

U bent nu weer terug in het scherm "Certificaat weergeven, dat we afsluiten middels de button <OK>.

 

Stap 11:

 

U bent nu weer terug in het scherm "Eigenschappen van de handtekening", dat we afsluiten middels de button <Sluiten>.

Wanneer u nu het BTW-aangiften ontvangstbewijs afsluit en opnieuw in uw Adobe Acrobat Reader opent, is het certificaat gevalideerd.