Bookmark

Navigation:  Basis > DBFACTw Menu >

Bookmark

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bookmarks zullen voornamelijk worden gebruikt om heel snel naar 'iets' te kunnen teruggrijpen wat je niet uit het hoofd mag verliezen. Wens je bvb een bepaalde helpdeskcase persoonlijk op te volgen om op die manier op de hoogte te blijven van de verschillende statussen dan kan dit door gebruik te maken van een bookmark.

 

We kunnen dus op die manier als het ware een TO DO lijst aanmaken die u als gebruiker dient op te volgen.

 

Hoe gaan we hiervoor nu te werk...

 

Eerst en vooral kan je een bookmark koppelen door op het papierclip-icoontje te klikken die je op verschillende plaatsen in DBFACTw terugvindt.

 

 

 

Na op de paperclip te hebben gedrukt wordt onderstaand schermpje geopend. In dit scherm kan je "een voor jou" geschikte naam geven aan je bookmark. Kwestie van in het overzicht dat je later zou opvragen heel snel uw correcte bookmark kan terugvinden.

 

 

Zoals je kan zien heb ik nu een bookmark toegevoegd van een geselecteerde relatie. Om al je gekoppelde bookmarks te consulteren en ze dus via deze weg gemakkelijk te kunnen beheren of op te vragen werken we met, hoe kan het ook anders, een bookmark werklijst.

 

Deze bookmark werklijst kan worden opgeroepen via direct menu 1129. Onderstaand scherm wordt vervolgens geopend.

 

 

Je kan dit overzicht het best bekijken als een To Do-lijst, of een op te volgen werklijst. Via deze werklijst kan je dus snel de ge-bookmarkte items opvragen en eventueel na afwerken verwijderen.

 

Protip

Een bookmark is gebruikersgebonden, dit wil zeggen dat alleen de persoon die de bookmark heeft toegevoegd deze ook kan zien.