Boekhoudperiodes

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis >

Boekhoudperiodes

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie beheert u enerzijds de periodes van een boekjaar, anderszijds worden de nummeringen van de journalen vastgelegd voor een bepaald boekjaar.

 

Periodes

 

In DBFACT wordt, in tegenstelling tot vele andere programma's, de boekhouding volgens boekingsdatum gestuurd. Nergens dient men een periode in te geven. De periodes dienen enkel ter controle, als waarschuwing dat een nieuwe periode begonnen is.

Alle boekingen gebeuren op basis van de boekingsdatum (voor de verkoopfacturen komt dit overeen met de documentdatum).

 

De flexibiliteit is daardoor enorm:

U kunt probleemloos buiten de geopende periode boeken

Boekingen zijn mogelijk zelfs indien het boekjaar voor de boekingsdatum niet aangemaakt is.

 

Desalniettemin moeten toch periodes worden gedefinieerd om de controles te kunnen uitvoeren, om de BTW aangiftes op te stellen (hoewel niet strikt noodzakelijk), om de grootboekrekeningen te kunnen compacteren, om het boekjaar af te sluiten en om periodieke lijsten af te drukken (zoals balansen en resultaatrekeningen).

 

 

We beschrijven de zaken die u kunt ingeven.

 

Een bestaand boekjaar wijzigt u door het boekjaar in te geven. Als u een nieuw boekjaar ingeeft, zal automatisch de informatie voorgesteld worden voor het nog niet bestaand boekjaar.

 

Boekjaar

Naam dat aan het boekjaar wordt gegeven. Dit is dus niet verplichtend het kalenderjaar waarin de boekhouding start. Er kan geopteerd worden voor het effectieve kalenderjaar als het boekjaar van 01.01 tot 31.12 loopt of het begin kalenderjaar of het einde kalenderjaar bij een gesplitst boekjaar. Let wel dat de namen van de boekjaren elkaar moeten opvolgen en een jaar geen 2 x kan ingegeven worden.

Begindatum

Begindatum van het boekjaar (altijd de eerste dag van een maand)

Einddatum

Einddatum van het boekjaar (altijd de laatste dag van een maand). Standaard neemt DBFACT 12 maanden. Bij een boekjaar dat begint op 01.04.2002 wordt automatisch de einddatum van 31.03.2003 ingevuld. Deze datum kan wel overschreven worden voor verlengde boekjaren.

Periodes

Aantal periodes in het boekjaar. Dit is eigenlijk een code, waarbij '12' staat voor een standaard boekjaar met maandelijkse periodes en '4' voor een boekjaar met driemaandelijkse periodes.

Aangiftes

Aantal BTW aangiftes per kalenderjaar altijd 4 of 12.

Verkopen blokkeren tot

Geeft de mogelijkheid alle boekingen/wijzigingen in het verkoopdagboek en de uitgaande creditnota's onmogelijk te maken tot en met de opgegeven datum. Dit wordt toegepast om de journalen te blokkeren na het opstellen van de BTW aangifte zonder een definitieve centralisatie uit te voeren.

Aankopen blokkeren tot

Geeft de mogelijkheid alle boekingen/wijzigingen in het aankoopdagboek en de inkomende creditnota's onmogelijk te maken tot en met de opgegeven datum.

Periode 1 -> nn

Geeft de begindatum weer van elke boekhoudperiode weer. Het vinkje naast de periode toont welke periode op heden de standaardperiode is.

 

Klungelalarm

Vergeet op het einde niet op de button <Opslaan> te klikken, anders worden de gegevens niét opgenomen.

 

 

Journalen

 

Daarnaast kunt u met deze functie de nummering van de journalen definiëren. Het kan voorkomen dat dit in uw dossier niet actief is. Voor verdere uitleg van de nummering van meerdere journalen, zie daarvoor in de uitleg van de dagboeken zelf.