Boekhoudkundige lijsten

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis >

Boekhoudkundige lijsten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alle mogelijke wettelijk verplichte, maar ook tal van andere lijsten zijn via deze menu-optie toegankelijk.  Op een aantal lijsten komen regelmatig dezelfde velden terug. Hieronder worden een aantal van deze velden beschreven:

 

Datum afdruk

Datum die op de lijst verschijnt

Van datum

Eerste datum van selectie van de gegevens

Tot datum

Laatste datum van selectie van de gegevens

Soort lijst

Compleet (alle gegevens van de documenten worden weergegeven, elke transactie op rekening 700000 op 1 factuur wordt weergegeven)

 

Samenvatting (enkel de hoofding van de factuur wordt weergegeven, zonder rekeningen)

Grootboekrekening

Groeperen (alle zelfde grootboekrekeningen worden samengenomen op 1 lijn voor éénzelfde document)

 

Compleet (alle grootboektransacties worden weergegeven)

Niet afgepunt

Enkel de niet afgepunte bedragen worden weergegeven

Compacteren

De grootboekrekeningen die voor compacteren gemarkeerd werden worden hiermee samengenomen tot 1 lijn per boekhoudperiode.

Tot datum (cumul)

Datum tot dewelke de lopende totalen worden gecumuleerd sedert het opstarten van DBFACT.