Boekhouding - basis

Navigation:  De Boekhouding >

Boekhouding - basis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De boekhouding in DBFACTw is geen losstaand iets. Het is een knap geïntegreerd en logisch gevolg van het commerciëel beheer in DBFACT. Op vele plaatsen is men dus bezig met de boekhouding, wordt de boekhouding automatisch bijgewerkt, zonder dat men eigenlijk écht in boekhoudkundige schermen bezig is.

 

Protip

Er kan nu een ongelimiteerd aantal verkoopsjournalen worden aangemaakt, menu 8-3-4 en activatie in Veranderen Variabelen key 905005.Om de oude documenten om te vormen dient er een 'default' journaal te worden gebruikt dat ook in geval van niet automatische toekenning kan worden gebruikt als 'default' journaal. De nummering van de documenten moet wel uniek blijven over de documenten heen d.w.z. dat er nooit eenzelfde documentnummer kan worden gebruikt ook al zitten de documenten in verschillende journalen. Het bepalen van de nummeringreeks per divisie/datum/type facturen kan via menu 3-7. Dit dient uiteraard te gebeuren voordat er documenten kunnen worden aangemaakt.