Blokartikelen

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche > Allerlei >

Blokartikelen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Blokartikelen behoren tot het standaard basispakket van DBFACTw. Er is geen optionele module voor nodig. Er is wel een parameter om aan te zetten in welke blokartikelen al dan niet actief zijn in het dossier.

 

Door te werken met blokartikelen wordt het heel gemakkelijk om bij verkoop van een bepaald artikel onmiddellijk een lijst te krijgen met daarin bvb de accessoires van dit artikel zodanig dat u dit snel kan voorstellen aan de klant en onmiddellijk kan mee verkopen.

 

Instellingen

 

Instellingen dienen te gebeuren in de Veranderen Variabelen via direct-menu 4. Daar kan je door helpkey 943019, 943020, 943021, 943022, 960044, 960350 en 960357 te activeren bepalen in welke verkoopsdocumenten de functie van de blokartikelen moet worden geactiveerd.

 

 

Zoals je kan zien staat in mijn dossier de Leveringen, Facturen en Prijsoffertes geactiveerd. Dus m.a.w. telkenmale ik één van deze documenten gebruik en ik voeg hier een artikel aan toe waar blokartikelen in zijn gedefineerd krijg ik de lijst te zien van alle gekoppelde accessoires.

 

Aanmaak blokartikelen

 

In mijn voorbeeld neem ik een artikel (LAPTOP7400) waar ik een lijstje met accessoires aan koppel. We vragen dus ons artikel op en drukken op de button <Blokartikelen> dat zich op het tabblad Allerlei bevindt.

 

 

Na het drukken op deze button komen we in een lijst terecht waar we onze artikelen kunnen gaan koppelen.

 

 

In dit scherm kan je de blokartikelen gaan toevoegen. Je geeft hier het artikel in, eventueel ook het aantal en gaat zo verder tot alle accessoires ingevuld zijn. Vergeet daarna niet op de button <Opslaan> te drukken.

Je blokartikelen zijn nu gekoppeld.

 

Bewerking in de geactiveerde documenten

 

Laat ons nu als voorbeeld het document Factuur gebruiken. Na ingave van de facturatiegegevens (standaard) vullen we in de grid onderaan het artikel in waar blokartikelen zijn aan gekoppeld met het gewenste aantal. Na ingave van dit aantal wordt een lijst weergegeven van alle blokartikelen van dit artikel.

 

 

 

Het valt onmiddellijk op dat ik hier 3 blokartikelen zitten heb in deze lijst waar bij aanmaak géén aantal is aan gekoppeld. Je hebt dus de mogelijkheid om in de kolom #Aantal een aantal in te geven indien de klant een accessoire uit deze lijst wil bij aankopen.

Stel nu dat de klant beslist om de optionele Screen Filter ook aan te kopen dan kan je onmiddellijk in de kolom het aantal invullen dat de klant wenst. Je markeert dit artikel (of met de muis of met de spatiebalk) en klikt vervolgens op de button <Overnemen>.

 

Protip

Je kan heel snel informatie van je blokartikelen bekomen door met je rechtermuisbutton op de artikelcode de klikken in de kolom Deel.

 

 

Je hebt ook de optie om de aantal-regel van het blokartikel te vermenigvuldigen met het aantal dat vermeld is op je document van het hoofdartikel. Dit is voornamelijk interessant indien je bij het samenstellen van je artikel, ttz. het koppelen van je blokartikelen aan je hoofdartikel de aantallen van deze blokartikelen op 1 (één) hebt geplaatst. Zo ben je zeker als je tweemaal de LAPTOP7500 in je document hebt gestaan, de accessoires ook worden aangeboden met hetzelfde aantal.

 

Na het drukken op de button <Overnemen> worden de gewenste blokartikel gewoon mee overgenomen op je document.

 

 

Uiteraard zal er ook een volledige stockcontrole gebeuren op je artikel indien deze optie aan staat voor het artikel.

 

Protip

Via helpkey 960044 (Veranderen Variabelen) kan je aanduiden indien er gewerkt wordt met reservaties of levering in bestelbon, er een 2de kolom getoond moet worden in de Blokartikel overname lijst. U kan dus via deze parameter het BO-aantal en het Reservatie/Leveren aantal invullen.

Blokartikelen zijn nu ook aanspreekbaar via het direct-menu 1033. Hiervoor dient minimum één der opties Blokartikelen in aangevinkt zijn.

Door gebruik te maken van de button <Nieuw> in de blokartikelwerklijst kan u onmiddellijk nieuwe blokartikelen definiëren.

Het is mogelijk te werken blokartikelen binnen blokartikelen.