Blokartikel werklijst

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer >

Blokartikel werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u blokartikelen definiëren.

U kan dit doen voor verschillende artikelen.

 

 

Deze werklijsten werkt grosso modo zoals alle andere werklijsten dus ik beperk mijn uitleg hier tot de meer specifieke zaken eigen aan deze blokartikelwerklijst.

Via deze werklijst kan je bvb op een snelle manier aan alle artikelen die behoren tot een bepaalde groep/soort een blokartikel definiëren. Ik denk hier bvb aan alle laserprinters waar ik bvb een muis wens aan te koppelen.

 

Laat ons dit voorbeeld even uitwerken...

 

Vooreerst drukken we op de button <Nieuw> waardoor ik in volgend scherm terecht kom.

 

 

Bovenaan bij het type dien je dan te kiezen voor soort. Vervolgens kan je de soort ingeven waaraan je bvb een blokartikel wenst te koppelen. In mijn voorbeeld geef ik vervolgens de soort LP in. Dit is de soort die toehoort aan alle laserprinters in mijn systeem.

Vervolgens geef ik in het Artikel-veld het gewenste artikel in dat toebehoort aan de muis. Dit ziet er dan ongeveer als volgt uit:

 

 

Uiteraard bepaal je zelf hoeveel stuks er standaard moeten worden voorgesteld. Indien gewenst kan je dit ingeven in het aantal veld. Na het drukken op de button <Opslaan> zullen de wijzigingen worden doorgevoerd.

 

 

Protip

Door bij Type te kiezen voor de optie "Selectie" is het mogelijk om in een beweging blokartikelen toe te kennen aan een willekeurige selectie van artikelen.