Bijlagen bij BTW aangifte

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > BTW > BTW aangifte scherm >

Bijlagen bij BTW aangifte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de BTW aangifte en de andere BTW-documenten is het eveneens mogelijk om bijlagen mee te sturen. Klik daarvoor op de button <Bijlagen> en voeg de nodige documenten toe met de button <Toevoegen>.

 

De documenten in bijlage mogen enkel met volgende extensies zijn:

.pdf (Portable Document Format),

.tif en .tiff (Tagged Image Format)

.jpg en .jpeg (Joint Photographic Experts Group).

 

Eens de bestanden definitief toegevoegd zijn, worden deze bij overname samengevoegd in één gecomprimeerd bestand die de bijlagen en de aangifte zelf zal bevatten. Dit bestand bevindt zich standaard in de map Bfiles en moet dan doorgestuurd worden naar de administratie via Intervat.

De extensies van de gecomprimeerde bestanden zijn:

.VAT voor de BTW aangifte

.IC voor de Intracommunautaire opgave

.LK voor de BTW listing

 

In geval dat een aangifte met bijlagen wordt doorgestuurd, moet de originele aangifte als dusdanig vanzelfsprekend niet meer apart verzonden worden.